Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Pořadové číslo Registrační číslo žáka  
01 ZS_01/2019 přijat/a
02 ZS_02/2019 přijat/a
03 ZS_03/2019 přijat/a
04 ZS_05/2019 přijat/a
05 ZS_07/2019 přijat/a
06 ZS_08/2019 přijat/a
07 ZS_10/2019 přijat/a
08 ZS_11/2019 přijat/a
09 ZS_12/2019 přijat/a
10 ZS_13/2019 přijat/a
11 ZS_14/2019 přijat/a
12 ZS_15/2019 přijat/a
13 ZS_16/2019 přijat/a
14 ZS_17/2019 přijat/a
15 ZS_18/2019 přijat/a
16 ZS_19/2019 přijat/a

Mgr. Antonín Vymětal

ředitel školy