Seznam žáků přijatých k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2019/2020

Pořadové číslo Registrační číslo žáka  
01 MS_01/2019 přijat/a
02 MS_02/2019 přijat/a
03 MS_03/2019 přijat/a
04 MS_04/2019 přijat/a
05 MS_05/2019 přijat/a
06 MS_06/2019 přijat/a
07 MS_07/2019 přijat/a
08 MS_08/2019 přijat/a
09 MS_09/2019 přijat/a
10 MS_10/2019 přijat/a
11 MS_11/2019 přijat/a

V Luké 20. 5. 2019                                                           Mgr. Antonín Vymětal, ředitel školy