Zahájení školního roku 2019/2020 proběhne v pondělí 2. 9. 2019 od 8, 00 hodin v jednotlivých třídách základní školy.

Žáci 1. ročníku budou se svými rodiči slavnostně přivítáni ředitelem školy a starostou obce v učebně I. třídy (1. patro), kde budou podrobně informováni o zahájení a organizaci výuky.

Mgr. Lukáš Vlček, ředitel školy