Děkujeme tímto panu Mužíkovi za věcné sponzorské dary od firmy John Crane do soutěží a her pro děti ze školní družiny. Ilona Moťková