Poděkování za sponzorský dar

Děkujeme tímto Haně Vyroubalové a Vlastimilu Vyroubalovi z Luké za sponzorský dar pro děti ze školní družiny.

Poděkování

Děkujeme tímto panu Mužíkovi za věcné sponzorské dary od firmy John Crane do soutěží a her pro děti ze školní družiny. Ilona Moťková

Základní škola a Mateřská škola

Click to open a larger map

Základní škola a Mateřská škola
okres Olomouc
příspěvková organizace
Luká 4
783 24 Slavětín u Litovle

telefon 585 345 013
zs.luka@seznam.cz