Poděkování za sponzorský dar

Děkujeme tímto Haně Vyroubalové a Vlastimilu Vyroubalovi z Luké za sponzorský dar pro děti ze školní družiny.

Vyhlášení volného dne ředitelem školy

Ředitel ZŠ a MŠ Luká vyhlašuje dle § 24 zákona 561/2004 (Školský zákon) na pátek 3. 5. 2019 volný den z organizačních důvodů. Pravidelné vyučování bude pokračovat následující pracovní den tzn.  v pondělí dne 6. 5. 2019 dle pravidelného rozvrhu....

Informace pro rodiče k zájezdu do Vídně

Vážení rodiče, předkládáme Vám informace ke školnímu zájezdu do Vídně, konaného dne 3.5.2019 dítě musí mít platný PAS nebo Dětský občanský průkaz kartičku zdravotní pojišťovny /může být kopie/ místo a čas odjezdu je v Luké od školy v 6.30 hod. příjezd do Luké od 20.30...

Sbírka PET víček

Ve školním roce 2018/2019 proběhla sbírka PET víček pro Adélku. Úspěšně se sesbíralo asi 100 kg víček. Všem, kteří přispěli, děkujeme. Ilona Moťková  

Poděkování

Děkujeme tímto panu Mužíkovi za věcné sponzorské dary od firmy John Crane do soutěží a her pro děti ze školní družiny. Ilona Moťková

Třídní schůzky

Třídní schůzky se budou konat  ve čtvrtek 25. 4. 2019 od 15:30 hod. v jednotlivých třídách ZŠ Luká.    

Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2019/2020 se bude konat ve čtvrtek 2. 5. 2019 od 8:00  do 15:00 hod. K zápisu přineste: rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Žádost o přijetí bude k vyzvednutí v den zápisu přímo v mateřské škole.  ...

Seznam žáků přijatých do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 Pořadové číslo Registrační číslo žáka   01 ZS_01/2019 přijat/a 02 ZS_02/2019 přijat/a 03 ZS_03/2019 přijat/a 04 ZS_05/2019 přijat/a 05 ZS_07/2019 přijat/a 06 ZS_08/2019 přijat/a 07 ZS_10/2019...

Základní škola a Mateřská škola

Click to open a larger map

Základní škola a Mateřská škola
okres Olomouc
příspěvková organizace
Luká 4
783 24 Slavětín u Litovle

telefon 585 345 013
zs.luka@seznam.cz