O škole

Současnost školy

Základní škola a Mateřská škola v Luké je příspěvkovou organizací, jejíž součástí je i školní družina a školní jídelna. Základní škola s I.a II.stupněm má 7 tříd. Na prvním stupni jsou z ekonomických a organizačních důvodů spojeny třídy 2.  a 4. ročníku, a také 3.  a 5. ročníku. Na druhém stupni jsou třídy samostatné. Škola má kapacitu 270 žáků, v současné době ji navštěvuje 121 žáků. V mateřské škole máme 36 dětí a do školní družiny dochází 25 dětí. Do školy se sjíždí žáci ze čtrnácti okolních obcí. Rádi bychom přivedli další žáky z okolních obcí, které měly historickou spádovost do školy v Luké.

Zaměstnanci ZŠ:

Vedení ZŠ a MŠ Luká:

Mgr. Antonín Vymětal – ředitel školy

Mgr. Lenka Skácelová – zástupkyně ředitele školy

 

Třídní učitelé I. stupeň:

1. ročník – Mgr. Dana Coufalová

2. a 4. ročník – Mgr. Dana Sedlářová

3. a 5. ročník – Mgr. Marcela Navrátilová

 

Třídní učitelé II. stupeň:

6. ročník – Mgr. Jiří Pečínka

7. ročník – Mgr. Pavla Múdra, výchovná poradkyně

8. ročník – Mgr. Lukáš Vlček

9. ročník – Mgr. Jarmila Huňková

Dále bude na naší škole vyučovat:

Mgr. Jana Zezulová – učitelka 2. stupně ZŠ

Mgr. Věra Grossmannová – učitelka 2. stupně ZŠ

 

Vychovatelka ve školní družině

Ilona Moťková 

 

Asistentky pedagoga

Miroslava Vrzáčková

Eva Březinová 

 

O provoz školy se starají:

Petr Moťka

Olga Pečínková