Mgr. Lukáš VLČEK reditel@zsluka.cz ředitel školy
Mgr. Lenka SKÁCELOVÁ zastupce@zsluka.cz zástupkyně ředitele
Mgr. Nikola VAŘEKOVÁ varekova@zsluka.cz třídní učitelka 1. ročníku
Mgr. Marcela NAVRÁTILOVÁ navratilova@zsluka.cz třídní učitelka 2. a 4. ročníku
Mgr. Dana SEDLÁŘOVÁ sedlarova@zsluka.cz třídní učitelka 3. a 5. ročníku
Mgr. Jana ZEZULOVÁ zezulova@zsluka.cz třídní učitelka 6. ročníku
Mgr. Jiří PEČÍNKA pecinka@zsluka.cz třídní učitel 7. ročníku
Mgr. Pavla MÚDRA mudra@zsluka.cz

výchovná poradkyně

třídní učitelka 8. ročníku

 

Mgr. Jarmila HUŇKOVÁ hunkova@zsluka.cz třídní učitelka 9. ročníku
RNDr. Zdenka BLAŽKOVÁ blazkova@zsluka.cz  
Mgr. Sabina KOHOUTKOVÁ kohoutkova@zsluka.cz  

 

 

Vychovatelka ve školní družině

Ilona MOŤKOVÁ

 

Asistentky pedagoga

Eva BŘEZINOVÁ

Danuše FIŠEROVÁ

 

 

O provoz školy se starají:

Petr MOŤKA

Olga PEČÍNKOVÁ