ORGANIZACE   DNE  V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 6,30 –  7,30 – scházení dětí

 7,30 –  8,00 – ranní hry, individuální práce s dětmi, smyslové hry, didaktické zacílené činnosti, záměrné i spontánní činnosti

 8,00 –  8,30 – ranní cvičení, hudební chvilka

 8,30 –  9,00 – hygiena, svačina

 9,00 –  9,30 – řízená výchovná činnost

 9,30 – 11,30 – pobyt venku

11,30 – 12,15 – hygiena, oběd

12,15 – 12,30 – příprava na odpočinek, četba pohádky

12,30 – 14,00 – odpočinek dětí

14,00 – 14,30 – hygiena, svačina

14,30 – 16,00 – individuální práce s dětmi, odpolední zájmové činnosti

Uvedené údaje jsou pouze orientační, přesná doba je podmíněna jejich časovou náročností, potřebami a zájmy dětí.

 

 

Základní škola a Mateřská škola

Click to open a larger map

Základní škola a Mateřská škola
okres Olomouc
příspěvková organizace
Luká 4
783 24 Slavětín u Litovle

telefon 585 345 013
zs.luka@seznam.cz