Kdo jsme

SRPŠ je dobrovolným sdružením rodičů Základní školy Luká, které spolupracuje se školou a dalšími institucemi na rozvoji zájmové činnosti dětí, zastupuje a hájí jejich zájmy v souladu s cíli a úkoly školy, přispívá k všestrannému rozvoji jejich osobnosti, podporuje jejich školní aktivity.

Co nabízíme

Dětem

  • spolufinancování výletů, zajímavých školních aktivit, příspěvky na školní akce
  • odměny dětí za úspěchy při různých soutěžích, za výbornou reprezentaci školy

Rodičům

  • možnost podílet se spolu s ostatními rodiči na školních i mimoškolních aktivitách našich dětí.

Učitelům a škole

  • spolupráci při vzdělávání a výchově našich dětí a podporu školních aktivit dětí

Co podporujeme

Mezi stálé příspěvky patří:

  • proplácení jízdného a startovného dětem reprezentujícím školu na sportovních a vědomostních soutěžích
  • příspěvky na školní akce např.: Mikulášská besídka, Velikonoční laťka, Dětský den
  • odměny za účast v soutěžích a za reprezentaci školy

Projekty SRPŠ

  • ve spolupráci se ZUŠ vystoupení dětí hudebních zájmových kroužků při různých příležitostech
  • spolupráce na kulturních a společenských akcích v součinnosti s jinými spolky v obci

 

Složení výboru Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ v Luké

Výkonný výbor:

předseda:           Ivana Říhová

pokladník:          Hana Přidalová

člen výboru:       Pavla Múdra

Rada rodičů:

Pavla Janečková

Jiřina Janošíková

Žaneta Krbcová

Anna Vysloužilová

Simona Skopalová

 

Kontakt:   776 188 194

Základní škola a Mateřská škola

Click to open a larger map

Základní škola a Mateřská škola
okres Olomouc
příspěvková organizace
Luká 4
783 24 Slavětín u Litovle

telefon 585 345 013
zs.luka@seznam.cz