Výchovný poradce:      Mgr. Pavla Múdra

Kontakt:  607 905 977, pavlamudra@centrum.cz

Konzultační hodiny: úterý   7.30 – 8.15,  čtvrtek 7.30 – 9.10,  také v odpoledních hodinách dle dohody

Náplň práce výchovného poradce:

V oblasti kariérového poradenství (pomoc při volbě povolání)

 • zprostředkování informací o navazujícím studiu na středních školách v regionu
 • administrativní činnosti spojené s podáním přihlášek na střední školy
 • poskytování poradenské péče pro rodiče i žáky

 

V oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • vyhledávání žáků, jejichž vývoj a vzdělání vyžaduje zvláštní pozornost
 • pomoc při zajištění případného vyšetření v PPP a SPC
 • evidence odborných zpráv o žácích v poradenské péči
 • vedení databáze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, její pravidelná aktualizace
 • koordinace tvorby a plnění individuálních plánů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • poskytování poradenské péče pro rodiče

 

V oblasti péče o žáky nadané, nebo naopak ohrožené školním neúspěchem a žáky sociálně znevýhodněné

 • sledování žáků s výukovými obtížemi nebo žáků nadaných
 • příprava návrhů pro další péči o tyto žáky ve spolupráci s kolegy

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola

Click to open a larger map

Základní škola a Mateřská škola
okres Olomouc
příspěvková organizace
Luká 4
783 24 Slavětín u Litovle

telefon 585 345 013
zs.luka@seznam.cz