Seznam zájmových útvarů:

Logopedie – pondělí  12,30 – 13,15

Flétna – čtvrtek 12,30 – 13,00

Sportovní hry – čtvrtek 12,50 – 13,45

Taneční kroužek – středa 12,45 – 13,45

Kroužek anglického jazyka – čtvrtek 12,25 – 13,10

Chemický kroužek – čtvrtek 14,00 – 15,30

Příprava k přijímacím zkouškám z matematiky pro žáky 9. ročníku

Školní sportovní klub

Šachový kroužek

 

 

Základní škola a Mateřská škola

Click to open a larger map

Základní škola a Mateřská škola
okres Olomouc
příspěvková organizace
Luká 4
783 24 Slavětín u Litovle

telefon 585 345 013
zs.luka@seznam.cz