Informace k provozu ZŠ a MŠ Luká od 17. 5. 2021

Vážení zákonní zástupci a žáci,

v návaznosti na novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k omezení provozu ve školách a školských zařízeních ze dne 10. 5. 2021 dochází s účinností od 17. 5. 2021 v organizaci vzdělávání k těmto změnám:

Mateřská škola

- provoz bez omezení a povinnosti testování jako doposud

 

Základní škola

1. stupeň ZŠ - zahájena prezenční výuka pro všechny ročníky - povinnost testování 1x týdně

2. stupeň ZŠ - pokračování v systému rotační výuky dle stanoveného harmonogramu - povinnost testování 2x týdně

 

Školní družina

- provoz družiny bude probíhat v běžném režimu (bez dodržení homogenity skupin)

 

Školní jídelna

- děti MŠ a žáci účastnící se prezenční výuky mají zajištěn oběd

- žáci účastnící se distanční výuky mohou po domluvě u vedoucí ŠJ odebírat oběd do jídlonosiče

- odstravování žáků bude probíhat za dodržení zvýšených hygienických opatření a dodržení homogenity skupin ve školní jídelně dle upraveného časového harmonogramu

 

Prezenční výuka bude probíhat za dodržení homogenity žáků jedné třídy (skupiny) a za dodržení zvýšených hygienických a protiepidemiologických opatření.

Při vzdělávání nadále platí zákaz zpěvu.

Sportovní činnosti se v rámci školy mohou konat pouze ve venkovních prostorách.

 

Mgr. Lukáš Vlček - ředitel školy

 

logo bakalari
logo strava

(číslo jídelny: 0896)