,Sportovní den – „Cestou necestou“

Dne 1. června 2021 proběhla v místním sportovním areálu tradiční soutěž“ Cestou necestou“.  Na úvod jsme si vyslechli hymnu soutěže od kapely MIG 21 – Malotraktorem.  Žáci byli seznámeni s disciplínami: přespolní běh, krátký běh na 60 metrů, skok daleký z místa, hod plným míčem, hod míčkem na cíl a chůze na chůdách. Všichni žáci 2. stupně se s vervou pustili do plnění jednotlivých disciplín. Často o pořadí rozhodla chůze na chůdách, které nám perfektně připravil pan Múdry. Dále si žáci spontánně zacvičili s hudbou a s písní Jede, jede mašinka  projeli celé hříště.  Na závěr si zájemci zahráli fotbal pod citlivou píšťalkou rozhodčího pana učitele Zapletala, který navíc pořídil fotodokumentaci i krátká videa z celé akce. Nejlepším hráčem zápasu byl Patrik Kováč .  Někteří, již unavenější  žáci,  relaxovali na posilovacích strojích, popřípadě trávili čas četbou.

 Na vyhlášení výsledků se dostavil pan ředitel Vlček a předal diplomy a odměny nejlepším sportovcům.  Bojovnost a snahu všech žáků ocenila tisíci body i kolemjdoucí paní Strašilová s fenou Májou.  Výsledky budou zveřejněny na nástěnce ve škole.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem vyučujícím 2.stupně za přípravu a organizaci soutěže, panu školníku Moťkovi za dopravu materiálu, panu Kvapilovi za zpřístupnění WC a krásně připravený pažit a v neposlední řadě SRPŠ za odměny pro žáky.

Řečeno lehce upravenými slovy klasika: „ Bylo to krásné, uvolněné dopoledne.“

Sportu zdar.                                                                                            Mgr.   Jiří Pečínka – učitel školy

logo bakalari
logo strava

(číslo jídelny: 0896)