INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Vážení zákonní zástupci a žáci,

dovoluji si Vám oznámit, že zahájení školního roku 2022/2023 bude na ZŠ a MŠ Luká, okres Olomouc, příspěvkové organizaci probíhat takto:

 - nový školní rok bude zahájen ve čtvrtek dne 1. září 2022 v 7:30 v jednotlivých třídách

 - výuka bude v tento den ukončena max. v 9:00

 - prvňáčci se setkají se svou novou paní učitelkou v 7:15 před budovou školy a společně se svými rodiči odejdou do třídy, kde budou slavnostně přivítáni vedením školy a zástupcem obce

- informace ohledně organizace výuky a rozvrhu předmětů na 2. 9. a následující týden žáci obdrží v den nástupu prostřednictvím třídních učitelů

 

- provoz školní družiny:

1. 9. 2022 do 12:00

2.9. 2022 pouze odpolední družina

od 5. 9. ranní i odpolední družina

 

- školní stravování bude pro žáky ZŠ poskytováno od 2. 9. 2022

 

Mgr. Lukáš Vlček - ředitel školy

 

logo bakalari
logo strava

(číslo jídelny: 0896)