Pokyny k zápisu žáků do 1. ročníku

Zápis k povinné školní docházce do 1. třídy Základní školy a Mateřské školy Luká, okres Olomouc proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. 

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanovuji od 1. 4. do 30. 4. 2020, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).

 Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Upřednostníme, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do schránky školy nebo poštou.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy ID datové schránky: y59me87
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  3. poštou na adresu ZŠ a MŠ Luká, Luká 4, 783 24, vlevo prosím označte obálku textem ZÁPIS
  4. osobní podání - do schránky u vchodových dveří školy

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Zákonní zástupci, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky, musí doložit doporučující stanovisko dětského lékaře a doporučení z školského poradenského pracoviště. Je možné, že dokumenty dosud nemáte. Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

Zde jsou k dispozici formuláře na podání žádosti k přijetí do prvního ročníku, nebo žádosti o odklad povinného školní docházky:

pdfŽádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/21

pdfŽádost o odklad povinné školní docházky


Mgr. Lukáš Vlček - ředitel školy
logo bakalari
logo strava

(číslo jídelny: 0896)