Vánoční besídka a dílničky na 1. stupni ZŠ

Poslední den před vánočními prázdninami patřil vánoční besídce, kterou jsme letos uspořádali v jednotlivých třídách. Celou školou tak zněly tóny vánočních koled, zvuky pohádek, rozhovory o vánočních tradicích a nechyběla ani vůně vánočních stromečků, perníčků a cukroví. Pro žáky 1. stupně připravily vychovatelky školní družiny spolu s vyučujícími 1. stupně vánoční tvořivé dílničky. Děti si vyrobily svícínky z oříšků, skleněné lucerničky a ozdobné kolíčky na dárky. S úsměvem a přáním krásných vánočních svátků jsme se rozešli domů na prázdniny, po kterých nás čeká opětné setkání v novém roce.

I Vám bychom chtěli popřát mnoho štěstí a zdraví v novém roce 2022.

Za vyučující a vychovatelky 1. stupně ZŠ,

Nikola Vařeková

 

logo bakalari
logo strava

(číslo jídelny: 0896)