Provoz školy v období od 12. 10 do 25. 10. 2020

Vážení zákonní zástupci a žáci,

v návaznosti na aktuální usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 12. října do dne 25. října 2020 Vás informuji, že ve výše zmíněném období platí následující:

- pro mateřské školy se stávající režim nemění

- pro 1. stupeň ZŠ se stávající režim nemění (v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv - v rámci předmětu Hudební výchova se vyučuje pouze teorie; režim pro sportovní činnosti se nemění)

- u 2. stupně ZŠ se zavádí střídavá výuka, jejíž cílem je přechodně snížit počet žáků přítomných ve škole

- školní družina zůstává v provozu dle dosavadního režimu


Organizace střídavé výuky na 2. stupni ZŠ:

- v týdnu od 12. 10 do 16. 10. 2020 bude mít 8. a 9. ročník prezenční výuku; 6. a 7. ročník se bude vzdělávat distanční formou výuky

- v týdnu od 19. 10. do 23. 10. 2020 bude mít 6. a 7. ročník prezenční výuku; 8. a 9. ročník se bude vzdělávat distanční formou výuky


Distanční výuka je pro žáky povinná součást základního vzdělávání.

O způsobu a průběhu distančního vzdělávání budou žáci, resp. zákonní zástupci informováni přes třídní učitele.


Informace ke stravování:

- provoz školní jídelny nebude přerušen

- obědy budou nadále poskytovány dětem a žákům přítomným ve škole, zaměstnancům školy a cizím strávníkům

- při distančním vzdělávání budou žákům 2. stupně automaticky odhlášeny obědy
Mgr. Lukáš Vlček - ředitel školy
logo bakalari
logo strava

(číslo jídelny: 0896)