Sbírka PET víček 2018/2019

Ve školním roce 2018/2019 proběhla sbírka PET víček pro Adélku. Úspěšně se sesbíralo asi 100 kg víček. Všem, kteří přispěli, děkujeme.

Třídní schůzky (25.4.2019)

Třídní schůzky se budou konat ve čtvrtek 25. 4. 2019 od 15:30 hod. v jednotlivých třídách ZŠ Luká.

Seznam žáků přijatých do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020.

Informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020 proběhne na naší škole v úterý 9. dubna 2019 od 13,00 hodin do 16,30 hodin. Zapsány budou děti, které dovrší do 31. srpna 2019 věk 6 let a rovněž děti s odkladem povinné školní docházky z minulého roku.

Děti, kterým byl pro školní rok 2018/2019 udělen odklad povinné školní docházky o 1 rok, musí požádat o přijetí k základnímu vzdělávání znovu. (Není ovšem nutné dostavit se k zápisu, stačí pouze doručit žádost o přijetí.)

Doklady k zápisu:

  1. Rodný list dítěte
  2. Občanský průkaz zákonného zástupce
  3. Vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (ke stažení ZDE)

Pokud uvažujete o odkladu povinné školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o vyšetření pedagogickou poradnu a to nejlépe v období před zápisem.

Doklady nutné k odkladu povinné školní docházky:

  1. Vyplněnou žádost o odklad povinné školní docházky (ke stažení ZDE)
  2. Doporučující posouzení školského poradenského zařízení
  3. Doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Vánoční jarmark a vystoupení 2018

V sobotu 1. 12. 2018 v Luké úspěšně proběhlo Rozsvícení vánočního stromu, jehož součástí byl jarmark, kde svou možnost prezentace využila i ZŠ Luká. S úctou děkujeme všem maminkám, které společně se svými dětmi zhotovily krásné výrobky a věnovaly je škole právě pro tuto příležitost. Výtěžek z prodeje putuje do finančních prostředků SRPŠ.

Většina výrobků byla prodána už v sobotu, zbývající část pak v neděli, v rámci představení, které vzniklo na základě spolupráce ZUŠ Konice s naší školou. V něm se představil pásmem koled smyčcový soubor Colorstrings p. uč. Jitky Kaprálové Šeluďkové ( ZUŠ Konice) a taneční kroužek (ZŠ Luká) v muzikálu Červená Karkulka, provázeném hudbou kvarteta ve složení dvoje housle, kytara a kontrabas (Jitka Kaprálová Šeluďková, Pavla Múdra, Miloslav Müller, Radek Kaprál). Obrovskou zásluhu na hudebním aranžmá muzikálu má p. uč. Kaprálová Šeluďková, zpěv účinkujících vedla p. uč. Dana Sedlářová. Dle ohlasu diváků soudíme, že obě části vystoupení byly pro diváky uměleckým zážitkem.

Děkujeme p. Vysloužilové, p. Tylové a p. Cholinské za obětavou pomoc s organizací i realizací prodeje výrobků na jarmarku a p. Kábrtové za výborné perníčky, jimiž odměnila děti za krásné vystoupení. Poděkování patří také všem divákům, kteří se nenechali odradit mrazivým počasím a přišli nás podpořit, případně i přispěli dobrovolným vstupným do pokladny SRPŠ. Věříme, že nemáte pocit promarněného času a my jsme tak přispěli svým dílem k adventnímu míru a pokoji.

Adventní koncert Colorstrings ZUŠ Konice a tanečního kroužku ZŠ Luká

Zveme Vás na adventní koncert smyčcového souboru COLORSTRINGS ZUŠ KONICE a tanečního kroužku ZŠ Luká, který se koná v neděli 2. 12. 2018 ve 14,30 v tělocvičně ZŠ a MŠ Luká.

Plakát: zde

Scholaris 2018

Žáci 8. a 9. ročníku ve středu 21. 11. 2018 navázali na akci z října a zúčastnili se prezentační výstavy středních škol na SŠ polytechnické v Olomouci. Kromě zhlédnutí desítek nabídek škol v regionu využili také Dne otevřených dveří SŠZZ Na Hradisku a prohlédli si školu zblízka za doprovodu jednoho ze zdejších pedagogů. Mohou tak porovnat nabídku, možnosti, vybavení a výsledky nebo spokojenost zdejších studentů s jinými školami, jež budou v nastávajícím období navštěvovat, aby se rozhodli pro tu, která bude nejlépe splňovat jejich představy o dalším vzdělávání.

Burza práce a vzdělání

Žáci 8. a 9. ročníku se v úterý 23. 10. 2018 zúčastnili prezentační výstavy nejvýznamnějších zaměstnavatelů Olomouckého kraje na výstavišti Flora v Olomouci známé pod názvem BURZA PRÁCE A VZDĚLÁNÍ. Mezi vystavovateli bylo 58 firem, 21 středních škol a 4 vysoké školy. Žáci se tak mohli dozvědět, které profese jsou a budou žádané, jaké obory se vyplatí studovat, zhlédnout praktické ukázky některých povolání a řemesel nebo se zúčastnit soutěže o ceny. Akce by měla pomoci žákům orientovat se na trhu práce a motivovat je k zodpovědnému výběru střední školy. Podrobnější informace o studiu budou moci získat na burze středních škol Scholaris, jež je plánována na 22. 11. 2018.

Třídní schůzky (15.11.2018)

Třídní schůzky se uskuteční ve čtvrtek 15.11.2018 od  15:30 hodin v jednotlivých třídách základní školy.