Vyučující ZŠ

Jméno a příjmení Pracovní pozice
ředitel školy
zástupkyně ředitele
třídní učitelka 1. ročníku
třídní učitelka 2. a 5. ročníku
třídní učitelka 3. a 4. ročníku
třídní učitelka 7. ročníku
třídní učitel 8. ročníku
třídní učitelka 9. ročníku, výchovná poradkyně
učitelka ZŠ
učitel ZŠ
třídní učitelka 6. ročníku