Vyučující ZŠ

Jméno a příjmení Pracovní pozice Telefon
ředitel školy 585 345 246
zástupkyně ředitele 585 345 013
třídní učitelka 3. ročníku
třídní učitelka 1. ročníku
třídní učitelka 4. a 5. ročníku
třídní učitelka 8. ročníku
třídní učitel 9. ročníku
učitelka ZŠ, výchovná poradkyně
učitelka ZŠ
třídní učitel 6. ročníku
třídní učitelka 7. ročníku
třídní učitelka 2. ročníku