Vyučující ZŠ

Jméno a příjmení Pracovní pozice Telefon
ředitel školy 585 345 246
zástupkyně ředitele 585 345 013
třídní učitelka 2. a 5. ročníku
třídní učitelka 3. ročníku
třídní učitelka 1. ročníku
učitelka ZŠ
třídní učitel 6. ročníku
třídní učitelka 7. ročníku, výchovná poradkyně
učitelka ZŠ
třídní učitel 8. ročníku, koordinátor ICT
třídní učitelka 9. ročníku, koordinátor EVVO, metodik prevence
třídní učitelka 4. ročníku