Vyučující ZŠ

Jméno a příjmení Pozice
ředitel školy
zástupkyně ředitele
třídní učitelka 1. ročníku
třídní učitelka 2. a 4. ročníku
třídní učitelka 3. a 5. ročníku
třídní učitelka 6. ročníku
třídní učitel 7. ročníku
třídní učitelka 8. ročníku, výchovná poradkyně
třídní učitelka 9. ročníku
učitelka ZŠ
učitelka ZŠ
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga