Mimořádné opatření: Uzavření základní školy

Dle nařízení Bezpečnostní rady státu se s účinností od středy 11. 3. 2020 do odvolání z důvodu zabránění masivního šíření koronaviru zakazuje osobní přítomnost žáků na základních školách. Z těchto důvodů bude naše ZŠ uzavřena. Doporučujeme, aby žáci zůstávali doma, neúčastnili se žádných akcí a nenavštěvovali zbytečně prostory s vyšším počtem osob (hromadná doprava, obchody atp.) a neshromažďovali se.

Lyžařský kurz (19. - 24. ledna 2020)

Od 19. do 24. ledna se 23 žáků naší školy zúčastnilo kurzu v lyžařském areálu Miroslav s ubytováním v příjemném penzionu Slatina v obci Lipová Lázně. V letošním roce byla výuka lyžování, které se ujala Mgr. Jarmila Huňková (vedoucí kurzu) a Mgr. Pavla Múdra, rozšířena o snowboarding, vedený externí instruktorkou Jolanou Filipčíkovou, čímž náš „lyžák“ bezpochyby získal na atraktivitě. K dobré náladě přispěly i výborné sněhové podmínky.

Oznámení o přerušení činnosti školní družiny

Oznámení o přerušení činnosti školní družiny

V souladu s ustanovením §8odst.2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění a po projednání se zřizovatelem oznamuji, že:
od 27. 1. do 30. 1. 2020 (organizační důvody) a dále od 3. 2. do 7. 2. 2020 (jarní prázdniny) je přerušena činnost školní družiny.
Činnost bude obnovena 10. 2. 2020.

Změna návštěvy kina CineStar Olomouc

Vzhledem k velké nemocnosti žáků dochází ke změně termínu návštěvy kina CineStar Olomouc.
Nový termín je stanoven na čtvrtek 27. 2. 2020.
Spuštění nových webových stránek

Spuštění nových webových stránek

Dne 21. 1. 2020 byly spuštěny nové webové stránky, které budou průběžně aktualizovány a doplňovány.
Děkujeme za pochopení.


Mgr. Lukáš Vlček - ředitel školy

Ohlédnutí za prvním školním dnem

Ohlédnutí za prvním školním dnem

Vítejte v první třídě milé děti!

Prázdninové dny jsou u konce a děti se vracejí zpět do svých tříd, aby po celý školní rok sbíraly nové poznatky a zkušenosti. Ti nejmenší jdou do školy poprvé.

Zahájení školního roku 2019/2020

Zahájení školního roku 2019/2020

Zahájení školního roku 2019/2020 proběhne v pondělí 2. 9. 2019 od 8,00 hodin v jednotlivých třídách základní školy. Žáci 1. ročníku budou se svými rodiči slavnostně přivítáni ředitelem školy a starostou obce v učebně I. třídy (1. patro), kde budou podrobně informováni o zahájení a organizaci výuky.

Změna ředitele školy

Změna ředitele školy

Oznamujeme, že novým ředitelem ZŠ a MŠ Luká se na základě konkurzního řízení s platností od 1. 8. 2019 stal Mgr. Lukáš Vlček.

Sbírka PET víček 2018/2019

Ve školním roce 2018/2019 proběhla sbírka PET víček pro Adélku. Úspěšně se sesbíralo asi 100 kg víček. Všem, kteří přispěli, děkujeme.

Třídní schůzky (25.4.2019)

Třídní schůzky se budou konat ve čtvrtek 25. 4. 2019 od 15:30 hod. v jednotlivých třídách ZŠ Luká.