Vánoční den

Vánoční den

Dne 18.12.2020 jsme si užili Vánoční den. Všichni jsme si zasoutěžili, připomněli některé vánoční tradice a za Vánoční soutěž jsme obdrželi vánoční dáreček. Rozloučili jsme se s přáním příjemného prožití Vánoc a hodně zdraví do roku 2021.
Hezké Vánoce přejeme i Vám.
                                                                                   žáci 3. a 4.ročníku s p.uč Sedlářovou 
Přáníčka pro DPS Luká

Přáníčka pro DPS Luká

Blíží se konec tohoto netradičního roku, na kterém jsme nemohli nikoho potěšit vánočním vystoupením, proto jsme vyrobili pro občany DPS Luká vánoční přáníčka a chceme všem popřát poklidné vánoční svátky a hodně zdraví v novém roce. Žáci 3. a 4. ročníku s paní učitelkou Sedlářovou

Mikuláš v 1. třídě

V pátek 4. 12. 2020 naši školu poctil svojí návštěvou Sv. Mikuláš se svým doprovodem - andělem a čertem. V 1. třídě jsme si návštěvu moc užili a stateční prvňáčci za společně přednesenou básničku dostali sladkou odměnu. Jsme rádi, že k nám i v letošním nelehkém roce Mikuláš zavítal.
Nikola Vařeková, třídní učitelka 1. ročníku
 

INFORMACE K VÝUCE A PROVOZU ŠKOLY OD 30. 11. 2020

Vážení zákonní zástupci a žáci,

dle nejnovějších pokynů a v závislosti na organizaci školy bude výuka na naší škole od 30. 11. 2020 probíhat takto:

Podzimní prázdniny ve školním roce 2020/2021

Vážení zákonní zástupci a žáci,

ministr školství změnou organizace školního roku 2020/2021, rozhodl o trvání podzimních prázdnin od 26. 10. do 30. 10. 2020 v návaznosti na zákazu osobní přítomnosti žáků základních škol na vzdělávání ve dnech 26. a 27. 10 2020.

Provoz školy v období od 12. 10 do 25. 10. 2020

Vážení zákonní zástupci a žáci,

v návaznosti na aktuální usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 12. října do dne 25. října 2020 Vás informuji, že ve výše zmíněném období platí následující:

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Vážení zákonní zástupci a žáci,

v souvislosti s vydáním doporučeného manuálu MŠMT ke Covid-19, který slouží jako pomůcka při organizaci vzdělávání a provozu škol či školských zařízení, bude zahájení školního roku 2020/2021 na ZŠ a MŠ Luká, okres Olomouc, příspěvkové organizaci za dodržování zvýšených hygienických pravidel probíhat takto:

Ředitelské volno a předávání vysvědčení

Vážení zákonní zástupci a žáci,

ve dnech 29. 6. 2020 a 30. 6. 2020 vyhlašuji ředitelské volno pro žáky základní školy.

Pravidla pro hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Vážení zákonní zástupci a žáci,

při hodnocení vzdělávacích výsledků žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude škola postupovat dle pravidel, které určuje vyhláška č. 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020.

Informace k přítomnosti žáků 2. stupně ZŠ

Vážení žáci a zákonní zástupci,

MŠMT se svým opatřením ze dne 25. 5. 2020 vyjadřuje i k možnosti nástupu žáků 2. stupně do škol, která se zejména týká možnosti realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit.