ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

Vážení zákonní zástupci,

od 1. 4. 2021 bude Vám i žákům zpřístupněna elektronická žákovská knížka "Bakaláři".

Kliknutím do příslušného pole vpravo ("BAKALÁŘI") na úvodní straně našich webových stránek se dostanete do rozhraní, kde můžete sledovat průběžnou klasifikaci Vašich dětí. Přihlašovací údaje obdržíte prostřednictvím třídních učitelů.

Mgr. Lukáš Vlček - ředitel školy

Velikonoční strom

Zdobení velikonočního stromu

Z důvodu dané situace a uzavření školek i škol se bohužel nebude moct konat zdobení velikonočního stromu v rámci školy. Všechny velké i malé děti, které mají chuť přispět nazdobeným vajíčkem na náš velikonoční strom, budeme rádi. Polystyrenové vajíčko a mašličku k nazdobení si můžete vyzvednout ve čtvrtek a v pátek 4.3- 5.3. v čase od 8.-16hodin z krabice u vchodu základní školy- zdarma. Více informací o zdobení a soutěži se dozvíte v plakátku. Všem přeji krásné sluníčkové dny Moťková Ilona
Vánoční den

Vánoční den

Dne 18.12.2020 jsme si užili Vánoční den. Všichni jsme si zasoutěžili, připomněli některé vánoční tradice a za Vánoční soutěž jsme obdrželi vánoční dáreček. Rozloučili jsme se s přáním příjemného prožití Vánoc a hodně zdraví do roku 2021.
Hezké Vánoce přejeme i Vám.
                                                                                   žáci 3. a 4.ročníku s p.uč Sedlářovou 
Přáníčka pro DPS Luká

Přáníčka pro DPS Luká

Blíží se konec tohoto netradičního roku, na kterém jsme nemohli nikoho potěšit vánočním vystoupením, proto jsme vyrobili pro občany DPS Luká vánoční přáníčka a chceme všem popřát poklidné vánoční svátky a hodně zdraví v novém roce. Žáci 3. a 4. ročníku s paní učitelkou Sedlářovou

Mikuláš v 1. třídě

V pátek 4. 12. 2020 naši školu poctil svojí návštěvou Sv. Mikuláš se svým doprovodem - andělem a čertem. V 1. třídě jsme si návštěvu moc užili a stateční prvňáčci za společně přednesenou básničku dostali sladkou odměnu. Jsme rádi, že k nám i v letošním nelehkém roce Mikuláš zavítal.
Nikola Vařeková, třídní učitelka 1. ročníku
 

INFORMACE K VÝUCE A PROVOZU ŠKOLY OD 30. 11. 2020

Vážení zákonní zástupci a žáci,

dle nejnovějších pokynů a v závislosti na organizaci školy bude výuka na naší škole od 30. 11. 2020 probíhat takto:

Podzimní prázdniny ve školním roce 2020/2021

Vážení zákonní zástupci a žáci,

ministr školství změnou organizace školního roku 2020/2021, rozhodl o trvání podzimních prázdnin od 26. 10. do 30. 10. 2020 v návaznosti na zákazu osobní přítomnosti žáků základních škol na vzdělávání ve dnech 26. a 27. 10 2020.

Provoz školy v období od 12. 10 do 25. 10. 2020

Vážení zákonní zástupci a žáci,

v návaznosti na aktuální usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 12. října do dne 25. října 2020 Vás informuji, že ve výše zmíněném období platí následující:

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Vážení zákonní zástupci a žáci,

v souvislosti s vydáním doporučeného manuálu MŠMT ke Covid-19, který slouží jako pomůcka při organizaci vzdělávání a provozu škol či školských zařízení, bude zahájení školního roku 2020/2021 na ZŠ a MŠ Luká, okres Olomouc, příspěvkové organizaci za dodržování zvýšených hygienických pravidel probíhat takto:

Ředitelské volno a předávání vysvědčení

Vážení zákonní zástupci a žáci,

ve dnech 29. 6. 2020 a 30. 6. 2020 vyhlašuji ředitelské volno pro žáky základní školy.