Podzimní prázdniny ve školním roce 2020/2021

Vážení zákonní zástupci a žáci,

ministr školství změnou organizace školního roku 2020/2021, rozhodl o trvání podzimních prázdnin od 26. 10. do 30. 10. 2020 v návaznosti na zákazu osobní přítomnosti žáků základních škol na vzdělávání ve dnech 26. a 27. 10 2020.

Provoz školy v období od 12. 10 do 25. 10. 2020

Vážení zákonní zástupci a žáci,

v návaznosti na aktuální usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 12. října do dne 25. října 2020 Vás informuji, že ve výše zmíněném období platí následující:

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Vážení zákonní zástupci a žáci,

v souvislosti s vydáním doporučeného manuálu MŠMT ke Covid-19, který slouží jako pomůcka při organizaci vzdělávání a provozu škol či školských zařízení, bude zahájení školního roku 2020/2021 na ZŠ a MŠ Luká, okres Olomouc, příspěvkové organizaci za dodržování zvýšených hygienických pravidel probíhat takto:

Ředitelské volno a předávání vysvědčení

Vážení zákonní zástupci a žáci,

ve dnech 29. 6. 2020 a 30. 6. 2020 vyhlašuji ředitelské volno pro žáky základní školy.

Pravidla pro hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Vážení zákonní zástupci a žáci,

při hodnocení vzdělávacích výsledků žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude škola postupovat dle pravidel, které určuje vyhláška č. 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020.

Informace k přítomnosti žáků 2. stupně ZŠ

Vážení žáci a zákonní zástupci,

MŠMT se svým opatřením ze dne 25. 5. 2020 vyjadřuje i k možnosti nástupu žáků 2. stupně do škol, která se zejména týká možnosti realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit.

Oznámení o vzdělávacích aktivitách žáků 1. stupně ZŠ

Vážení zákonní zástupci a žáci,

dne 18. 5. 2020 byl ukončen příjem žádostí o zařazení žáků 1. stupně do vzdělávacích skupin. Škola vyhověla všem žádostem, které byly v tomto termínu doručeny.

Vzdělávací aktivity pro žáky 1.stupně od 25. 5. 2020

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 budou moci od 25. května 2020 docházet do školy žáci 1. stupně základní školy.


Tato docházka je ze strany žáků dobrovolná.

Informace týkající se přípravy žáků k přijímacím zkouškám na střední školy

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. května 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků ve škole, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.

Tato účast je ze strany žáků dobrovolná. 

Mimořádné opatření: Uzavření základní školy

Dle nařízení Bezpečnostní rady státu se s účinností od středy 11. 3. 2020 do odvolání z důvodu zabránění masivního šíření koronaviru zakazuje osobní přítomnost žáků na základních školách. Z těchto důvodů bude naše ZŠ uzavřena. Doporučujeme, aby žáci zůstávali doma, neúčastnili se žádných akcí a nenavštěvovali zbytečně prostory s vyšším počtem osob (hromadná doprava, obchody atp.) a neshromažďovali se.