Výchovný poradce: Mgr. Pavla Múdra

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny:
Úterý: 7.30 – 8.15
Čtvrtek: 7.30 – 9.10
Také v odpoledních hodinách dle dohody

Náplň práce výchovného poradce:

V oblasti kariérového poradenství (pomoc při volbě povolání)

 • Zprostředkování informací o navazujícím studiu na středních školách v regionu.
 • Administrativní činnosti spojené s podáním přihlášek na střední školy.
 • Poskytování poradenské péče pro rodiče i žáky.

V oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Vyhledávání žáků, jejichž vývoj a vzdělání vyžaduje zvláštní pozornost.
 • Pomoc při zajištění případného vyšetření v PPP a SPC.
 • Evidence odborných zpráv o žácích v poradenské péči.
 • Vedení databáze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, její pravidelná aktualizace.
 • Koordinace tvorby a plnění individuálních plánů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Poskytování poradenské péče pro rodiče.

V oblasti péče o žáky nadané, nebo naopak ohrožené školním neúspěchem a žáky sociálně znevýhodněné

 • Sledování žáků s výukovými obtížemi nebo žáků nadaných.
 • Příprava návrhů pro další péči o tyto žáky ve spolupráci s kolegy.
logo bakalari
logo strava

(číslo jídelny: 0896)