Upozornění pro rodiče MŠ

V pátek 25.6.2021 bude přerušena dodávka elektrické energie v ZŠ a MŠ Luká.

Mateřská škola zůstane v provozu, ale rodiče dětem musí zajistit pití i stravu ( batůžek - pití, dvě svačiny ).

Za pěkného počasí půjdeme s dětmi opékat špekáčky.

 

Anna Zapletalová - vedoucí učitelka MŠ

Další plánované akce na červen pro děti MŠ

Javoříčské jeskyně

Termín: 17.6.2021

Odchod od MŠ v 7:30 hodin.

Příjezd: v 11:15 hodin autobusem.

Děti si vezmou batůžek, pití, mikinu do jeskyň, svačina je zajištěna z MŠ. Výlet je určen pro starší děti ze třídy ,,Sovičky". Ostatní děti zůstanou v MŠ s p. učitelkou Danou Jedličkovou.   

 

Rozloučení s předškoláky

Dne: 23.6.2021

Připravíme pro děti, které odejdou po prázdninách do 1.třídy zábavné odpoledne. Soutěže, strašidelný poklad, hranolky, malá maturita, šerpy, knihy na památku a různé překvapení jsou připraveny.

 

Anna Zapletalová - vedoucí učitelka MŠ

 

Projektový den mimo školku v rámci šablon II - MŠ Luká

S dětmi z MŠ jsme měli zajištěnou exkurzi do ZOO Vyškov 9.6.2021.  V rámci šablon nemuseli rodiče výlet hradit. Celkem jelo 34 dětí. Po příjezdu na nás čekala paní lektorka, která děti srdečně přivítala a zábavnou formou je seznámila se životem zvířátek v ZOO. Děti měly možnost i za asistence zvířátka krmit.

Po ukončení jsme se přemístili vláčkem do Dinoparku. Děti byly velmi spokojené, vyšlo krásné počasí a prožili jsme společně krásný den. 

 

Anna Zapletalová - vedoucí učitelka MŠ

Výlet MŠ Luká => ZOO + DinoPark Vyškov

Ve středu 9.6.2021 se koná školní výlet do ZOO + DinoPark Vyškov.

- Odjezd:  7:30 hodin od autobusové zastávky

- Příchod dětí do MŠ do 7.15 hodin - (není možnost na nikoho čekat z organizačních důvodů)

- Do 7.6.2021 prosím nahlaste závazně děti, které pojedou

,,Den dětí" v MŠ

V době od 1.6.2021 - 4.6.2021 oslavíme v mateřské škole ,,Den dětí".

- Připravíme si maškarní karneval pro děti - prosíme rodiče, aby dětem donesli na pondělí 31.5.2021 kostým.

- Hledání pokladu v přírodě - přesný den si určíme podle počasí.

- Na červen připravujeme společný výlet s dětmi do ZOO + DINOPARK VYŠKOV- více informací ještě upřesníme.

 

Anna Zapletalová - vedoucí učitelka MŠ

PROVOZ MŠ V ČERVENCI A SRPNU

Vážení rodiče dětí MŠ,

po projednání se zřizovatelem ZŠ a MŠ Luká (obec) Vám oznamuji, že mateřská škola bude v prázdninových měsících v provozu pouze od 1. 7. do 16. 7. 2021.

 

Mgr. Lukáš Vlček - ředitel školy

Provoz MŠ od 10.5.2021

Od 10.5.2021 mohou do mateřské školy nastoupit bez omezení všechny děti bez povinnosti testování.

Anna Zapletalová - vedoucí učitelka

 

 

Fotografování dětí v MŠ

Dne 17.5.2021 v 9:00 hodin proběhne fotografování dětí v mateřské škole. Fotit se bude společná fotografie všech dětí, společná fotografie předškoláků, samostatná fotografie předškoláka se šerpou a samostatná fotografie každého dítěte. Počet jednotlivých fotografií prosím nahlaste paní učitelce ve třídě. Na žádost pana fotografa nedávejte dětem žádné zelené oblečení.

Děkujeme

Čarodějnický týden v MŠ

Upozornění pro rodiče MŠ

Z důvodu poruchy telefonu v mateřské škole uvádíme telefonní číslo na vedoucí učitelku MŠ  paní Annu Zapletalovou 725269907 .

Děkujeme za pochopení.

Anna Zapletalová - vedoucí učitelka