Další akce na měsíc říjen v MŠ

,,Dračí závody" v MŠ

Ve dnech od 11.10.2021 - 15.10.2021 se uskuteční projektový týden pro děti MŠ ,,Dračí závody" :

Doubravský dvůr pro děti MŠ - zrušeno

Vážení rodiče,

z důvodu velké nemocnosti dětí v MŠ musíme zrušit plánovanou akci dne 22.9.2021 ,,Doubravský dvůr". Akce se uskuteční v jarních měsících, kdy se budou moci zúčastnit všechny děti.

Děkujeme za pochopení.

Anna Zapletalová - vedoucí učitelka MŠ

Projektový den ,,Doubravský dvůr" pro děti MŠ

Třídní schůzka pro rodiče dětí MŠ

Vážení rodiče dětí MŠ.

V pondělí 30.8.2021 proběhne třídní schůzka v MŠ Luká v 15:00 hodin.

Těšíme se na Vaši účast.

 

Anna Zapletalová - vedoucí učitelka MŠ

 

Upozornění pro rodiče MŠ

V pátek 25.6.2021 bude přerušena dodávka elektrické energie v ZŠ a MŠ Luká.

Mateřská škola zůstane v provozu, ale rodiče dětem musí zajistit pití i stravu ( batůžek - pití, dvě svačiny ).

Za pěkného počasí půjdeme s dětmi opékat špekáčky.

 

Anna Zapletalová - vedoucí učitelka MŠ

Další plánované akce na červen pro děti MŠ

Javoříčské jeskyně

Termín: 17.6.2021

Odchod od MŠ v 7:30 hodin.

Příjezd: v 11:15 hodin autobusem.

Děti si vezmou batůžek, pití, mikinu do jeskyň, svačina je zajištěna z MŠ. Výlet je určen pro starší děti ze třídy ,,Sovičky". Ostatní děti zůstanou v MŠ s p. učitelkou Danou Jedličkovou.   

 

Rozloučení s předškoláky

Dne: 23.6.2021

Připravíme pro děti, které odejdou po prázdninách do 1.třídy zábavné odpoledne. Soutěže, strašidelný poklad, hranolky, malá maturita, šerpy, knihy na památku a různé překvapení jsou připraveny.

 

Anna Zapletalová - vedoucí učitelka MŠ

 

Projektový den mimo školku v rámci šablon II - MŠ Luká

S dětmi z MŠ jsme měli zajištěnou exkurzi do ZOO Vyškov 9.6.2021.  V rámci šablon nemuseli rodiče výlet hradit. Celkem jelo 34 dětí. Po příjezdu na nás čekala paní lektorka, která děti srdečně přivítala a zábavnou formou je seznámila se životem zvířátek v ZOO. Děti měly možnost i za asistence zvířátka krmit.

Po ukončení jsme se přemístili vláčkem do Dinoparku. Děti byly velmi spokojené, vyšlo krásné počasí a prožili jsme společně krásný den. 

 

Anna Zapletalová - vedoucí učitelka MŠ

Výlet MŠ Luká => ZOO + DinoPark Vyškov

Ve středu 9.6.2021 se koná školní výlet do ZOO + DinoPark Vyškov.

- Odjezd:  7:30 hodin od autobusové zastávky

- Příchod dětí do MŠ do 7.15 hodin - (není možnost na nikoho čekat z organizačních důvodů)

- Do 7.6.2021 prosím nahlaste závazně děti, které pojedou

,,Den dětí" v MŠ

V době od 1.6.2021 - 4.6.2021 oslavíme v mateřské škole ,,Den dětí".

- Připravíme si maškarní karneval pro děti - prosíme rodiče, aby dětem donesli na pondělí 31.5.2021 kostým.

- Hledání pokladu v přírodě - přesný den si určíme podle počasí.

- Na červen připravujeme společný výlet s dětmi do ZOO + DINOPARK VYŠKOV- více informací ještě upřesníme.

 

Anna Zapletalová - vedoucí učitelka MŠ