ČasNáplň
6,00 – 7,30 scházení dětí
7,30 – 8,00 ranní hry, individuální práce s dětmi, smyslové hry, didaktické zacílené činnosti, záměrné i spontánní činnosti
8,00 – 8,30 ranní cvičení, hudební chvilka
8,30 – 9,00 hygiena, svačina
9,00 – 9,30 řízená výchovná činnost
9,30 – 11,30 pobyt venku
11,30 – 12,15 hygiena, oběd
12,15 – 12,30 příprava na odpočinek, četba pohádky
12,30 – 14,00 odpočinek dětí
14,00 – 14,30 hygiena, svačina
14,30 – 16,00 individuální práce s dětmi, odpolední zájmové činnosti

Uvedené údaje jsou pouze orientační, přesná doba je podmíněna jejich časovou náročností, potřebami a zájmy dětí.

logo bakalari
logo strava

(číslo jídelny: 0896)