Informace k provozu ZŠ a MŠ Luká od 24. 5. 2021

Vážení zákonní zástupci a žáci,

v návaznosti na novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k omezení provozu ve školách a školských zařízeních dochází s účinností od 24. 5. 2021 v organizaci vzdělávání k těmto změnám:

Mateřská škola

- provoz bez omezení a povinnosti testování jako doposud

 

Základní škola

- je umožněna přítomnost všech žáků bez rotací

- homogenita tříd a skupin není povinná

- sportovní činnosti se budou konat převážně venku, pouze v případě nepříznivého počasí lze umožnit konání sportovních činností ve vnitřních prostorech (za dodržení stanovených podmínek)

- nadále platí zákaz zpěvu

 

Školní družina

- provoz družiny bude probíhat v běžném režimu 

 

Školní jídelna

- odstravování žáků bude probíhat za dodržení zvýšených hygienických opatření a dodržení pokynů z MŠMT

 

Prezenční výuka bude probíhat za dodržení zvýšených hygienických a protiepidemiologických opatření.

Nadále platí, že podmínkou účasti na prezenčním vzdělávání je povinnost testování. Frekvence testování je nově stanovena na 1x týdně pro všechny žáky (vždy v pondělí).

 

Mgr. Lukáš Vlček - ředitel školy

logo bakalari
logo strava

(číslo jídelny: 0896)