Provoz školní jídelny o prázdninách 2024

Provoz o letních prázdninách 2024

ČERVENEC

Vaříme : od 1. 7. do   4.7.2024

                od 8. 7. do 19.7.2024

ZAVŘENO: od 22.7. do 16.8.2024 

SRPEN

Vaříme:  od 19. 8. do 30.8.2024

Všem našim strávníkům přejeme krásné letní dny.

                                         

                              Vedoucí ŠJ

                          Ilona Laštůvková

AKCE MŠ - KVĚTEN, ČERVEN

jpgAKCE MŠ - KVĚTEN,ČERVEN

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Zápis dětí do Mateřské školy Luká, okres Olomouc proběhne v souladu s právními předpisy. Doba zápisu dětí do mateřské školy na školní rok 2024/2025 se stanovuje na den 7. 5. 2024 od 8:00 do 15:00, a to v souladu se školským zákonem (§ 34 ods.2).

Akce školní družiny

Akce školní družiny na březen a duben:

15. březen- Tvoření s předškoláky MŠ Luká s 1. ročníkem ve školní družině

20. březen- MŠ Slavětín na malou chvilku ve školní družině s 1. ročníkem

21. březen- Den světové poezie- recitace básniček

22. březen- Hudební vystoupení Marek Soldán- Abeceda

Velikonoční stezka a velikonoční nadílka

12. duben- Pokusy ve školní družině s panem Zapletalem DDM Litovel

26. duben- Čarodějnický rej v maskách- celoodpolední akce ŠD

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025 proběhne na naší škole v úterý 9. dubna 2024 od 13,00 hodin do 16,30 hodin.

Zapsány budou děti, které dovrší do 31. srpna 2024 věk 6 let a rovněž děti s odkladem povinné školní docházky z minulého roku.

Děti, kterým byl pro školní rok 2023/2024 udělen odklad povinné školní docházky o 1 rok, musí požádat o přijetí k základnímu vzdělávání znovu.

Doklady k zápisu:

Rodný list dítěte
Občanský průkaz zákonného zástupce
Vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Pokud uvažujete o odkladu povinné školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o vyšetření pedagogickou poradnu a to nejlépe v období před zápisem.

Doklady nutné k odkladu povinné školní docházky:

Vyplněnou žádost o odklad povinné školní docházky
Doporučující posouzení školského poradenského zařízení
Doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

 

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025.

 

Mgr. Lukáš Vlček - ředitel školy

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY

V souladu s ustanovením §8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění a po projednání se zřizovatelem oznamuji, že:

v týdnu od 4. 3. 2024 do 8. 3. 2024 (jarní prázdniny) bude přerušena činnost školní družiny.

Činnost bude opět obnovena dne 11. 3. 2024.

Děkuji za pochopení.

 

Mgr. Lukáš Vlček - ředitel školy

OZNÁMENÍ O UKONČENÍ ČINNOSTI RANNÍ DRUŽINY

Vážení zákonní zástupci,

oznamuji Vám, že z organizačních a provozních důvodů bude k 29. 2. 2024 do konce školního roku 2023/2024 zrušena činnost ranní družiny. Po předchozí vzájemné domluvě se zákonnými zástupci bude po jarních prázdninách dosavadním účastníkům ranní družiny nadále poskytnuta možnost příchodu do školní budovy od 6:00 a setrvat zde do začátku vyučování v prostorách školní družiny, nově formou dohledu pověřeným pracovníkem školy.

 

Mgr. Lukáš Vlček - ředitel školy

AKCE MŠ - BŘEZEN, DUBEN

Doplněna akce: 12.4. ,,Hmyzí kamarádi" - vzdělávací program v MŠ, který využívá ručně šité pomůcky.

hmyzí kamarádi

 

 

 

 

 

 

 pdfBŘEZEN, DUBEN - AKCE

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Vážení zákonní zástupci a žáci,

oznamuji Vám, že v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a po projednání se zřizovatelem školy, vyhlašuji na den

6. 2. 2024 z provozních důvodů (plánovaná odstávka elektřiny od 7:30 do 15:30) ředitelské volno.

Tento den bude zcela omezen i provoz MŠ.

 

Děkuji za pochopení.

S pozdravem

Mgr. Lukáš Vlček - ředitel školy

Následující akce školní družiny leden- březen 2024

Akce školní družiny: leden- březen 2024 

5.1.2024 Strom pro zvířátka- Donést vhodné oblečení + nějakou dobrotu pro zvířátka do lesa
9.1. 2024- Příprava svačinky v podobě pudinku a piškotů... ( zdarma )
19. nebo 26. 1. termín ještě upřesním- výlet do Minisklárny Bouzov- linkovým autobusem, prohlídka ukázky výroby skleněných výrobků...  Více info zašlu ve správný čas. ( celoodpolední akce ) ( cenu upřesním )
9.2. Maškarní ples ve školní družině- celoodpolední akce ( zdarma )
13.2. Tradiční valentýnské dílničky ( cena 50Kč )
23.2. Projektové odpoledne Stavitel města ( akce hrazená z šablon školní družiny )
22.3. Hudební program- Abeceda- Marek Soldán ( akce hrazená z šablon školní družiny )

 Mějte se krááásně... Moťková Ilona

logo bakalari
logo strava

(číslo jídelny: 0896)