Jarmark pro Záchrannou stanici Pateřín

Vážení rodiče, na naší škole proběhne dne 2. a 5. října 2020 jarmark rukodělných výrobků, které věnovali šikovní tvořílci ( keramika, perníčky, mýdla, dřevěné výrobky, šité dekorace, látkové tašky, filcové ozdoby, a jiné...). Jarmark je určen pro žáky naší školy. Penízky z prodejního jarmarku poputují na pomoc zvířátkům ze Záchranné stanice v Pateříně. Cena výrobků se pohybuje od 20 Kč do 200 Kč. S přáním krásných podzimních dnů Moťková Ilona

Sbírka PET víček pro Adélku

I v letošním školním roce 2020/ 2021 bude na naší škole probíhat sbírka PET víček pro Adélku z Mladějovic. Víčka můžete nosit v průběhu celého školního roku do sběrné krabice, nebo paní vychovatelce. V červnu proběhne vyhodnocení sbírky. Moťková Ilona

Upozornění pro rodiče MŠ

Z důvodu nařízení vlády je od 10.9.2020 povinnost nošení roušek při vstupu do budovy mateřské školy! Děti při příchodu do třídy roušku mít nemusí. Děti musí mít uloženou roušku ve své skříňce! - při procházení budovou základní školy do jídelny ji musí mít nasazenou.

Děkujeme

Maňáskové divadlo ve školní družině

Dne 22. 9. 2020 k nám do školní družiny přijede Maňáskové divadlo Sluníčko. Shlédneme pásmo 3 pohádek. Cena 60 Kč/ žáka. :-)

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Vážení zákonní zástupci a žáci,

v souvislosti s vydáním doporučeného manuálu MŠMT ke Covid-19, který slouží jako pomůcka při organizaci vzdělávání a provozu škol či školských zařízení, bude zahájení školního roku 2020/2021 na ZŠ a MŠ Luká, okres Olomouc, příspěvkové organizaci za dodržování zvýšených hygienických pravidel probíhat takto:

Třídní schůzka pro rodiče dětí MŠ

Vážení rodiče,

v úterý 8.9.2020 v 15:00 hodin se koná třídní schůzka pro rodiče dětí mateřské školy.

Nástup do MŠ - děti si při nástupu do mateřské školy donesou papuče a pytlík s náhradním oblečením (např.tepláčky,tričko,spodní prádlo).

Děkujeme

Ředitelské volno a předávání vysvědčení

Vážení zákonní zástupci a žáci,

ve dnech 29. 6. 2020 a 30. 6. 2020 vyhlašuji ředitelské volno pro žáky základní školy.

Pravidla pro hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Vážení zákonní zástupci a žáci,

při hodnocení vzdělávacích výsledků žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude škola postupovat dle pravidel, které určuje vyhláška č. 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020.

Prázdninový provoz MŠ

Vážení zákonní zástupci,

na základě rozhodnutí ředitele ZŠ a MŠ Luká bude mateřská škola v době letních prázdnin uzavřena od 13.7.2020 do 21.8.2020.

Prosíme nahlaste závazně docházku dětí, které budou mateřskou školu v prázdninovém provozu navštěvovat.

Děkujeme

Informace k přítomnosti žáků 2. stupně ZŠ

Vážení žáci a zákonní zástupci,

MŠMT se svým opatřením ze dne 25. 5. 2020 vyjadřuje i k možnosti nástupu žáků 2. stupně do škol, která se zejména týká možnosti realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit.