Provoz školní družiny

Dne 30. 6. 2021 je provoz školní družiny pouze do 12.00. Krásný den Moťková Ilona

Výlet ZOO

Školní výlet do ZOO Lešná 18. 6. 2021

     Přichází závěr školního roku a s ním i tradiční výlet žáků 1. stupně. Zvlášť letos, po dlouhém uzavření, kdy jsme nemohli cestovat, se na něj žáčci 1. stupně moc těšili. Všichni chtěli vidět cizokrajná zvířátka a s radostí uvítali výlet do ZOO Lešná.

     V den odjezdu 18. června 2021 jsme se sešli před školou a v 7:45 hod. vyrazili směr Zlín. Sluníčko nám od rána hřálo měrou vrchovatou. V obou autobusech, ve kterých jsme jeli, panovala výborná nálada a radostné očekávání nových zážitků.

     A v Lešné? Nejen prvňáčci, ale i žáčci vyšších ročníků byli fascinováni nepřeberným množstvím živočichů a rostlin. Často zde uplatnili svoje znalosti nejen z hodin prvouky a přírodovědy, ale pozadu nezůstala ani vlastivěda a matematika s češtinou. Před žhnoucími slunečními paprsky nás chránily rozložité zelené koruny stromů.

     Copak asi mohlo zakončit naši návštěvu v Lešné? Přece návštěva stánku se suvenýry! Z rozzářených dětských obličejů bylo poznat, že zde každý našel svůj suvenýr na památku tohoto výletu. Paní učitelky dětem našly jejich pozapomínané batohy, mobilní telefony, peněženky i kšiltovky a mohli jsme vyrazit zpět domů za maminkami.

                                                                       Kolektiv vyučujících 1. stupně

 

Upozornění pro rodiče MŠ

V pátek 25.6.2021 bude přerušena dodávka elektrické energie v ZŠ a MŠ Luká.

Mateřská škola zůstane v provozu, ale rodiče dětem musí zajistit pití i stravu ( batůžek - pití, dvě svačiny ).

Za pěkného počasí půjdeme s dětmi opékat špekáčky.

 

Anna Zapletalová - vedoucí učitelka MŠ

Další plánované akce na červen pro děti MŠ

Javoříčské jeskyně

Termín: 17.6.2021

Odchod od MŠ v 7:30 hodin.

Příjezd: v 11:15 hodin autobusem.

Děti si vezmou batůžek, pití, mikinu do jeskyň, svačina je zajištěna z MŠ. Výlet je určen pro starší děti ze třídy ,,Sovičky". Ostatní děti zůstanou v MŠ s p. učitelkou Danou Jedličkovou.   

 

Rozloučení s předškoláky

Dne: 23.6.2021

Připravíme pro děti, které odejdou po prázdninách do 1.třídy zábavné odpoledne. Soutěže, strašidelný poklad, hranolky, malá maturita, šerpy, knihy na památku a různé překvapení jsou připraveny.

 

Anna Zapletalová - vedoucí učitelka MŠ

 

Projektový den mimo školku v rámci šablon II - MŠ Luká

S dětmi z MŠ jsme měli zajištěnou exkurzi do ZOO Vyškov 9.6.2021.  V rámci šablon nemuseli rodiče výlet hradit. Celkem jelo 34 dětí. Po příjezdu na nás čekala paní lektorka, která děti srdečně přivítala a zábavnou formou je seznámila se životem zvířátek v ZOO. Děti měly možnost i za asistence zvířátka krmit.

Po ukončení jsme se přemístili vláčkem do Dinoparku. Děti byly velmi spokojené, vyšlo krásné počasí a prožili jsme společně krásný den. 

 

Anna Zapletalová - vedoucí učitelka MŠ

Výherce výtvarné soutěže

Výherce ve výtvarné soutěži ,,Nakresli tři krále,,

Žáci 3. a 4. ročníku naší školy se zúčastnili výtvarné soutěže. Úkolem bylo nakreslit komiks s tematikou 3 králů. Vítězem v I.kategorii se stal žák 3. ročníku Jakub Špunda, který obdržel diplom a věcnou cenu. Gratulujeme a jsme rádi, že je mezi námi nadaný mladý umělec. Mgr. Dana Sedlářová, tř. uč. 3. a 4. ročníku 

Výlet Bouzov

Školní výlet ke dni dětí pro žáky 1. stupně ZŠ

Z chladných jarních dní se nám v týden, kdy slaví všechny děti svůj svátek, vyklubal nádherný, slunečný, teplý pátek, a proto jsme s dětmi 1. stupně uspořádali den v přírodě. Pro procházku jsme si vybrali prostředí lesa a parku v okolí hradu Bouzov, kde jsme také vyzkoušeli místa s posilovacími stanovišti. Dětem se dařily nejen cviky základní, ale také mnohé náročnější, při nichž starší žáci pomáhali těm mladším. Během tříkilometrové cesty byly chvilky i na přírodovědné povídání o ekosystému les. Přestávku na odpočinek a občerstvení jsme strávili před hradbami hradu Bouzov a dostalo se také na soutěžní otázku „Jaké pohádky se natáčely na hradě Bouzov?“ Některé odpovědi děti nalezly hned na nádvoří hradu a v prodejně suvenýrů. Čas nám ubíhal velmi rychle, ale něco dobrého na zub jsme si nenechali ujít. Závěr našeho výletu jsme zakončili na sportovním areálu u parkoviště, kde jsme kromě několika příchutí zmrzliny vyzkoušeli také opičí dráhu a sportovní hry.

Unavení, ale spokojení jsme se v čase oběda vrátili do naší školy a už nyní se těšíme na další společné chvíle se spolužáky všech tříd 1. stupně. Fotografie z našeho výletu naleznete ve fotogalerii webových stránek školy.

Třídní učitelky Nikola Vařeková, Marcela Navrátilová, Dana Sedlářová a asistentka Danuše Fišerová

,Sportovní den – „Cestou necestou“

Dne 1. června 2021 proběhla v místním sportovním areálu tradiční soutěž“ Cestou necestou“.  Na úvod jsme si vyslechli hymnu soutěže od kapely MIG 21 – Malotraktorem.  Žáci byli seznámeni s disciplínami: přespolní běh, krátký běh na 60 metrů, skok daleký z místa, hod plným míčem, hod míčkem na cíl a chůze na chůdách. Všichni žáci 2. stupně se s vervou pustili do plnění jednotlivých disciplín. Často o pořadí rozhodla chůze na chůdách, které nám perfektně připravil pan Múdry. Dále si žáci spontánně zacvičili s hudbou a s písní Jede, jede mašinka  projeli celé hříště.  Na závěr si zájemci zahráli fotbal pod citlivou píšťalkou rozhodčího pana učitele Zapletala, který navíc pořídil fotodokumentaci i krátká videa z celé akce. Nejlepším hráčem zápasu byl Patrik Kováč .  Někteří, již unavenější  žáci,  relaxovali na posilovacích strojích, popřípadě trávili čas četbou.

 Na vyhlášení výsledků se dostavil pan ředitel Vlček a předal diplomy a odměny nejlepším sportovcům.  Bojovnost a snahu všech žáků ocenila tisíci body i kolemjdoucí paní Strašilová s fenou Májou.  Výsledky budou zveřejněny na nástěnce ve škole.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem vyučujícím 2.stupně za přípravu a organizaci soutěže, panu školníku Moťkovi za dopravu materiálu, panu Kvapilovi za zpřístupnění WC a krásně připravený pažit a v neposlední řadě SRPŠ za odměny pro žáky.

Řečeno lehce upravenými slovy klasika: „ Bylo to krásné, uvolněné dopoledne.“

Sportu zdar.                                                                                            Mgr.   Jiří Pečínka – učitel školy

Výlet MŠ Luká => ZOO + DinoPark Vyškov

Ve středu 9.6.2021 se koná školní výlet do ZOO + DinoPark Vyškov.

- Odjezd:  7:30 hodin od autobusové zastávky

- Příchod dětí do MŠ do 7.15 hodin - (není možnost na nikoho čekat z organizačních důvodů)

- Do 7.6.2021 prosím nahlaste závazně děti, které pojedou

,,Den dětí" v MŠ

V době od 1.6.2021 - 4.6.2021 oslavíme v mateřské škole ,,Den dětí".

- Připravíme si maškarní karneval pro děti - prosíme rodiče, aby dětem donesli na pondělí 31.5.2021 kostým.

- Hledání pokladu v přírodě - přesný den si určíme podle počasí.

- Na červen připravujeme společný výlet s dětmi do ZOO + DINOPARK VYŠKOV- více informací ještě upřesníme.

 

Anna Zapletalová - vedoucí učitelka MŠ