OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ

V souladu s ustanovením §3 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění a po projednání se zřizovatelem oznamuji, že:

dne 28. 1. 2022  bude z organizačních a provozních důvodů přerušen provoz mateřské školy.

Provoz bude opět obnoven dne 31. 1. 2022.

Děkuji za pochopení.

 

Mgr. Lukáš Vlček - ředitel školy

ŘEDITELSKÉ VOLNO

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji na dny 27. 1. 2022 a 28. 1. 2022

z organizačních a provozních důvodů ředitelské volno.

 

Mgr. Lukáš Vlček - ředitel školy

 

Nejbližší plánované akce ve školní družině

Věřím, že i přes nepříznivou epidemiologickou situaci, se nám podaří ve školní družině zorganizovat následující akce:

21.1.2022- II. oddělení- Dopravní výchova

28.1.2022- I. oddělení- Zimní radovánky- hudebně. pohybová akce- cena 100Kč / žák

11.2.2022- Výtvarné dílničky ve spolupráci s DDM Mohelnice- téma tvoření: Valentýn, MDŽ- cena 50Kč/ žák

18.2.2022- I. oddělení- Mašklarní ples 

                  II. oddělení- Pyžamová párty

4.3.2022- I. oddělení- Dopravní výchova

 

Krásný zimní čas vám všem přeje Moťková Ilona

Informace k testování od 3. 1. 2022

V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni.

Od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.

Nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.

Vánoční besídka a dílničky na 1. stupni ZŠ

Poslední den před vánočními prázdninami patřil vánoční besídce, kterou jsme letos uspořádali v jednotlivých třídách. Celou školou tak zněly tóny vánočních koled, zvuky pohádek, rozhovory o vánočních tradicích a nechyběla ani vůně vánočních stromečků, perníčků a cukroví. Pro žáky 1. stupně připravily vychovatelky školní družiny spolu s vyučujícími 1. stupně vánoční tvořivé dílničky. Děti si vyrobily svícínky z oříšků, skleněné lucerničky a ozdobné kolíčky na dárky. S úsměvem a přáním krásných vánočních svátků jsme se rozešli domů na prázdniny, po kterých nás čeká opětné setkání v novém roce.

I Vám bychom chtěli popřát mnoho štěstí a zdraví v novém roce 2022.

Za vyučující a vychovatelky 1. stupně ZŠ,

Nikola Vařeková

 

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY

V souladu s ustanovením §8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění a po projednání se zřizovatelem oznamuji, že:

dne 23. 12. 2021 a dále v době vánočních prázdnin bude přerušena činnost školní družiny.

Činnost bude opět obnovena dne 3. 1. 2022.

Děkuji za pochopení.

 

Mgr. Lukáš Vlček - ředitel školy

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ

V souladu s ustanovením §3 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění a po projednání se zřizovatelem oznamuji, že:

dne 23. 12. 2021 a dále v době vánočních prázdnin bude přerušen provoz mateřské školy.

Provoz bude opět obnoven dne 3. 1. 2022.

Děkuji za pochopení.

 

Mgr. Lukáš Vlček - ředitel školy

Kouzelník ve školní družině

Dne 17. 12. 2021 navštíví naší školní družinu Kouzelník se svým představením. Cena na žáka je 50Kč. Krásný adventní čas vám všem přeje Moťková Ilona

Anděl přání

Advent s Andělem přání

V prosinci naši školu přiletěl navštívit Anděl přání, na jehož křídla si každý může přidat pírko s popisem vlastního přání. Křídla už se andělovi zásluhou žáků 1. stupně pěkně zaplňují, ale stále zbývá dost místa pro ostatní z naší školy. Anděl s námi na chodbě 1. stupně bude až do vánočních prázdnin.

Doufáme, že se alespoň některé z našich přání vyplní a přejeme všem pohodové prožití adventu.

Nikola Vařeková

Vánoční výtvarné dílničky

Dne 10.12.2021 proběhnou v době školní družiny Vánoční výtvarné dílničky ve spolupráci s DDM Mohelnice. Pro děti školní družiny jsou dílničky ZDARMA. Moťková Ilona