Otvírání jara- vyzvednutí dětí ze ŠD

Z důvodu organizace Otvírání jara dne 30.března 2023 bude vyzvedávání dětí ze ŠD následující: 12.-14.00- školní družina, 14.00- 15.30- pohostinství v Luké. Všechny věci budou mít děti s sebou. Děkujeme. Vychovatelky ŠD

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2023/2024 proběhne na naší škole v úterý 11. dubna 2023 od 13,00 hodin do 16,30 hodin.

Zapsány budou děti, které dovrší do 31. srpna 2023 věk 6 let a rovněž děti s odkladem povinné školní docházky z minulého roku.

Děti, kterým byl pro školní rok 2022/2023 udělen odklad povinné školní docházky o 1 rok, musí požádat o přijetí k základnímu vzdělávání znovu.

Doklady k zápisu:

Rodný list dítěte
Občanský průkaz zákonného zástupce
Vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Pokud uvažujete o odkladu povinné školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o vyšetření pedagogickou poradnu a to nejlépe v období před zápisem.

Doklady nutné k odkladu povinné školní docházky:

Vyplněnou žádost o odklad povinné školní docházky
Doporučující posouzení školského poradenského zařízení
Doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

 

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024.

 

Mgr. Lukáš Vlček - ředitel školy

Pozvánka na Otvírání jara 30.3.2023

Pozvánka na Otvírání jara 30.3.2023

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY

V souladu s ustanovením §8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění a po projednání se zřizovatelem oznamuji, že:

v týdnu od 27. 2. 2023 do 3. 3. 2023 bude přerušena činnost školní družiny.

Činnost bude opět obnovena dne 6. 3. 2023.

Děkuji za pochopení.

 

Mgr. Lukáš Vlček - ředitel školy

Zážitkový stan

Dne 24. března 2023 nás navštíví ve školní družině Kosmický zážitkový stan. Vesmírný program pod vedením lektora. Cena 60Kč/ žáka. Krásné jarní prázdniny vám všem přeje Moťková Ilona

Valentýnské výtvarné dílny

Dne 14.2.2023 v úterý budou pro děti ze školní družiny přichystány 3 výtvarné dílničky na téma Valentýn... Dílničky budou probíhat pod vedením DDM Mohelnice. Výrobky si děti odnesou domů. Cena 50Kč. S pozdravem Moťková Ilona

Valentýnské výtvarné dílny

Dne 14. 2. 2023 proběhnou ve školní družině Valentýnské výtvarné dílny pod vedením DDM Mohelnice. Děti si vyrobí dárečky ve 3 výtvarných dílničkách, které si poté vezmou domů. Cena 50Kč/ žáka. Moťková Ilona

Sbírka a návštěva záchranné stanice Pateřín

Naši deváťáci se s pomocí paní učitelky Kohoutkové rozhodli uspořádat

v předvánočním období dobročinnou sbírku pro záchrannou stanici Pateřín za účelem udělat
zvířátkům krásné Vánoce.
Děkujeme všem dětem a jejich rodičům, kteří přispěli, ať už maličkostí nebo větším
darem. Vybrala se spousta věcí, které jsme za pomoci obce Luká odvezli do Pateřína.
Majitelé měli ze všeho velkou radost, jelikož se jim takové pomoci nedostává každý
den. Byli tak ochotní, že nás po stanici provedli a ukázali nám spoustu zvířátek od havranů,
morčátek, kun, lasiček až po pejsky, kozy a rysy.
Poté, co jsme spatřili nevinné a roztomilé zvířecí tváře, jsme se shodli na tom, že
uspořádat tuto sbírku byl velmi dobrý nápad. Doufáme, že se z této akce stane tradice a bude
se konat i v dalších letech.

Žaneta Koupilová a Tereza Burianová
9.ročník

322845919_658770482597169_8279239277489928443_n.jpg322227677_450727323938734_3800395970926214709_n.jpg

Akce školní družiny

V lednu a únoru nás čekají tyto akce:

6. leden- Tříkrálový den,13. leden- Vystoupení s papoušky- cena 70Kč, 17. únor- Maškarní ples.

Jen to nejlepší do nového roku 2023 vám všem přejí děti a vychovatelky ŠD

Vánoční dobročinná sbírka

Vánoční dobročinná sbírka