Informace k provozu školy od 18. 11. 2020

Vážení zákonní zástupci a žáci,

od 18. listopadu 2020 bude umožněn návrat žáků 1. a 2. ročníků do školy.

Více informací naleznete v dokumentu MŠMT:
pdfInformace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020

Podzimní prázdniny ve školním roce 2020/2021

Vážení zákonní zástupci a žáci,

ministr školství změnou organizace školního roku 2020/2021, rozhodl o trvání podzimních prázdnin od 26. 10. do 30. 10. 2020 v návaznosti na zákazu osobní přítomnosti žáků základních škol na vzdělávání ve dnech 26. a 27. 10 2020.

Provoz školy v období od 12. 10 do 25. 10. 2020

Vážení zákonní zástupci a žáci,

v návaznosti na aktuální usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 12. října do dne 25. října 2020 Vás informuji, že ve výše zmíněném období platí následující:

Poděkování :-)

Chtěla bych poděkovat všem, kteří přispěli svým výrobkem na prodejní jarmark. Také bych chtěla poděkovat všem žákům a zaměstnancům naší školy, kteří zakoupením jakéhokoliv výrobku přispěli finanční částkou na činnost Záchranné stanice Pateřín. Získaná částka činí 8459Kč. Děkuji. Krásný den Moťková Ilona

Jarmark pro Záchrannou stanici Pateřín

Vážení rodiče, na naší škole proběhne dne 2. a 5. října 2020 jarmark rukodělných výrobků, které věnovali šikovní tvořílci ( keramika, perníčky, mýdla, dřevěné výrobky, šité dekorace, látkové tašky, filcové ozdoby, a jiné...). Jarmark je určen pro žáky naší školy. Penízky z prodejního jarmarku poputují na pomoc zvířátkům ze Záchranné stanice v Pateříně. Cena výrobků se pohybuje od 20 Kč do 200 Kč. S přáním krásných podzimních dnů Moťková Ilona

Sbírka PET víček pro Adélku

I v letošním školním roce 2020/ 2021 bude na naší škole probíhat sbírka PET víček pro Adélku z Mladějovic. Víčka můžete nosit v průběhu celého školního roku do sběrné krabice, nebo paní vychovatelce. V červnu proběhne vyhodnocení sbírky. Moťková Ilona

Upozornění pro rodiče MŠ

Z důvodu nařízení vlády je od 10.9.2020 povinnost nošení roušek při vstupu do budovy mateřské školy! Děti při příchodu do třídy roušku mít nemusí. Děti musí mít uloženou roušku ve své skříňce! - při procházení budovou základní školy do jídelny ji musí mít nasazenou.

Děkujeme

Maňáskové divadlo ve školní družině

Dne 22. 9. 2020 k nám do školní družiny přijede Maňáskové divadlo Sluníčko. Shlédneme pásmo 3 pohádek. Cena 60 Kč/ žáka. :-)

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Vážení zákonní zástupci a žáci,

v souvislosti s vydáním doporučeného manuálu MŠMT ke Covid-19, který slouží jako pomůcka při organizaci vzdělávání a provozu škol či školských zařízení, bude zahájení školního roku 2020/2021 na ZŠ a MŠ Luká, okres Olomouc, příspěvkové organizaci za dodržování zvýšených hygienických pravidel probíhat takto:

Třídní schůzka pro rodiče dětí MŠ

Vážení rodiče,

v úterý 8.9.2020 v 15:00 hodin se koná třídní schůzka pro rodiče dětí mateřské školy.

Nástup do MŠ - děti si při nástupu do mateřské školy donesou papuče a pytlík s náhradním oblečením (např.tepláčky,tričko,spodní prádlo).

Děkujeme