Olomouc v 11 bodech: 11. - 21. století

img20210927115621
 
Dne 27.9. 2021 se žáci druhého stupně ZŠ Luká zúčastnili projektového dne mimo školu nazvaného "Olomouc v 11 bodech: 11. - 21. století" a tedy navštívili město Olomouc. 
Čekala je historická exkurze po památkách Olomouce. 
 
 
 
Projektový den začal výstupem na radniční věž a prohlídkou historické Olomouce z výšky, poté se zastavili u 3D modelu, kde jim průvodkyně ukázala 3 historické pahorky - místa zakládání města, a nejvýznamnější historické památky - cíle projektového dne. Pak už se za doprovodu odborného průvodce a třídních učitelů vydali na prohlídku samotných historických míst a památek.
 
Projektový den se vydařil, slunečný den přispěl k dobré náladě a žáci se seznámili nejen s historií Olomouce, ale i na konkrétních příkladech si připomněli  a zopakovali učivo dějepisu a na vlastní oči si udělali představu o základních znacích daného slohu. Přímým kontaktem s památkami města Olomouce si žáci uvědomili historický význam tohoto města v našem regionu, ale i v rámci celého našeho státu.
 
 
logo bakalari
logo strava

(číslo jídelny: 0896)