Informace ke screeningovému testování žáků

Vážení zákonní zástupci,

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR proběhne ve dnech 8. a 15. 11. 2021 na naší škole screeningové testování žáků. 

Žáci budou testováni antigenními neinvazivními testy. Testovaní žáci s negativním výsledkem se mohou účastnit výuky, jsou povinni nosit ochranu dýchacích cest pouze ve společných prostorách školy. V případě pozitivního výsledku testu bude kontaktován zákonný zástupce žáka, který si jej neprodleně vyzvedne ve škole a následně kontaktuje dětského lékaře. Pokud bude žák odcházet domů sám, musí mít podepsán souhlas s odchodem od zákonného zástupce (viz příloha).

V případě, že se žák nepodrobí screeningovému testování, může se prezenční výuky účastnit, ale musí mít po celou dobu pobytu ve škole nasazen respirátor, nanoroušku nebo chirurgickou roušku.

Testování nepodstupují žáci, kteří předloží doklad o:

- očkovaní proti covid-19 (14 dní po aplikaci druhé dávky očkování)
- prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu)
- negativním výsledku testu provedeného na oficiálním odběrovém místě (platnost certifikátu je v případě antigenního testu 1 den od jeho provedení, v případě PCR-testu 3 dny)

Žáci se budou testovat na začátku první vyučovací hodiny, tj. v 7:30. Děti z ranní družiny ihned po příchodu.

Do prostor školy mohou vstupovat pouze osoby bez příznaků infekčního onemocnění. Pokud jsou přetrvávající příznaky u žáka projevem chronického onemocnění (například alergie), je nutné tuto skutečnost doložit lékařským potvrzením.

 

Mgr. Lukáš Vlček - ředitel školy

 

pdfSouhlas se samostatným odchodem žáka ze školy

logo bakalari
logo strava

(číslo jídelny: 0896)