OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY

V souladu s ustanovením §8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění a po projednání se zřizovatelem oznamuji, že:

dne 23. 12. 2021 a dále v době vánočních prázdnin bude přerušena činnost školní družiny.

Činnost bude opět obnovena dne 3. 1. 2022.

Děkuji za pochopení.

 

Mgr. Lukáš Vlček - ředitel školy