ŘEDITELSKÉ VOLNO

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji na den 18. 11. 2022

z organizačních a provozních důvodů ředitelské volno.

 

Mgr. Lukáš Vlček - ředitel školy

logo bakalari
logo strava

(číslo jídelny: 0896)