INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

Vážení zákonní zástupci a žáci,

dovoluji si Vám oznámit, že zahájení školního roku 2023/2024 bude na ZŠ a MŠ Luká, okres Olomouc, příspěvkové organizaci probíhat takto:

 - nový školní rok bude zahájen v pondělí dne 4. září 2023 v 7:30 v jednotlivých třídách, 

   výuka bude v tento den ukončena max. v 9:00

 - prvňáčci se setkají se svou novou paní učitelkou v 7:45 před budovou školy a společně se svými rodiči odejdou do třídy,

   kde budou v 8:00 slavnostně přivítáni vedením školy a zástupcem obce

- informace ohledně organizace výuky a rozvrhu předmětů na 5. 9. a následující týden žáci obdrží v den nástupu prostřednictvím třídních učitelů

 

- provoz školní družiny:

4. 9. 2023 do 12:00

5. 9. 2023 pouze odpolední družina

od 6. 9. ranní i odpolední družina

 

- školní stravování bude pro žáky ZŠ poskytováno od 5. 9. 2023

 

Mgr. Lukáš Vlček - ředitel školy

logo bakalari
logo strava

(číslo jídelny: 0896)