ŘEDITELSKÉ VOLNO

Vážení zákonní zástupci a žáci,

oznamuji Vám, že v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji na den 

29. 9. 2023 z organizačních a provozních důvodů ředitelské volno.

 

Mgr. Lukáš Vlček - ředitel školy

logo bakalari
logo strava

(číslo jídelny: 0896)