UPOZORNĚNÍ - OMEZENÍ PROVOZU ZŠ A MŠ

Vážení zákonní zástupci dětí a žáků,

Oznamuji Vám, že po dohodě se zřizovatelem školy (obec) bude dne 18. 10. 2023 z technických důvodů (práce na vodovodní přípojce) vyučování ukončeno 5. vyučovací hodinou a provoz školní družiny a MŠ omezen a ukončen nejpozději ve 13:00.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Lukáš Vlček - ředitel školy

logo bakalari
logo strava

(číslo jídelny: 0896)