INFORMACE ŘEDITELE ŠKOLY KE STÁVCE DNE 27. 11. 2023

Vážení zákonní zástupci dětí a žáků,

rád bych Vám touto cestou sdělil, že dne 20. 11. 2023 mi byl stávkovým výborem naší školy předložen seznam zaměstnanců, kteří chtějí plně podpořit stávku vyhlášenou Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství na pondělí 27. 11. 2023. Vzhledem k tomu, že se do stávky zapojili všichni zaměstnanci školy, nelze na tento den zajistit provoz organizace ani v omezeném rozsahu. Ředitel školy tuto skutečnost oznámil zřizovateli.

Základní škola a Mateřská škola Luká bude dne 27. 11. 2023 v souvislosti s přerušením provozu zcela uzavřena.

Je nám líto za způsobení komplikací, ale naše škola je jeden velký tým a klíčem k úspěchu dobře fungujícího týmu je pohoda na pracovišti, dobré vztahy a pracovní podmínky a adekvátní platové ohodnocení. Snížení počtu hodin výuky, snížení počtu zaměstnanců a pokles platů nepedagogických pracovníků ve školství by mohlo vést k závažnému zhoršení kvality výuky a celkovému chodu školy. Proto se zaměstnanci pokouší tímto způsobem na tyto závažné problémy, které mohou zasáhnout i Vaše děti, upozornit.

Oficiální požadavky stávky jsou:

· zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy

· zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024

· nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 snížily

Cíle stávky jsou:

Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání. Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek.

Zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly; aby z prostředků na platy nebyly uhrazovány dávky v nemoci.

 

Mgr. Lukáš Vlček, ředitel školy

logo bakalari
logo strava

(číslo jídelny: 0896)