ŘEDITELSKÉ VOLNO

Vážení zákonní zástupci a žáci,

oznamuji Vám, že v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a po projednání se zřizovatelem školy, vyhlašuji na den

6. 2. 2024 z provozních důvodů (plánovaná odstávka elektřiny od 7:30 do 15:30) ředitelské volno.

Tento den bude zcela omezen i provoz MŠ.

 

Děkuji za pochopení.

S pozdravem

Mgr. Lukáš Vlček - ředitel školy

logo bakalari
logo strava

(číslo jídelny: 0896)