OZNÁMENÍ O UKONČENÍ ČINNOSTI RANNÍ DRUŽINY

Vážení zákonní zástupci,

oznamuji Vám, že z organizačních a provozních důvodů bude k 29. 2. 2024 do konce školního roku 2023/2024 zrušena činnost ranní družiny. Po předchozí vzájemné domluvě se zákonnými zástupci bude po jarních prázdninách dosavadním účastníkům ranní družiny nadále poskytnuta možnost příchodu do školní budovy od 6:00 a setrvat zde do začátku vyučování v prostorách školní družiny, nově formou dohledu pověřeným pracovníkem školy.

 

Mgr. Lukáš Vlček - ředitel školy

logo bakalari
logo strava

(číslo jídelny: 0896)