ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Zápis dětí do Mateřské školy Luká, okres Olomouc proběhne v souladu s právními předpisy. Doba zápisu dětí do mateřské školy na školní rok 2024/2025 se stanovuje na den 7. 5. 2024 od 8:00 do 15:00, a to v souladu se školským zákonem (§ 34 ods.2).

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. osobní podání - přímo v MŠ (upřednostňovaná varianta)
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!) na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
3. poštou na adresu ZŠ a MŠ Luká, Luká 4, 783 24, vlevo prosím označte obálku textem "ZÁPIS"
4. do datové schránky školy ID datové schránky: y59me87

Dokumenty, které je třeba doručit:
přihlášku dítěte k zápisu do MŠ - (formulář ke stažení níže)
evidenční list dítěte - musí být potvrzený od lékaře – důležité je doložení povinného očkování dítěte, které však neplatí pro děti v posledním roce předškolního vzdělávání * (formulář ke stažení níže)
rodný list dítěte (v případě dálkové formy zápisu kopii)
platný průkaz totožnosti zákonného zástupce (v případě dálkové formy zápisu kopii)


* Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

Zde jsou k dispozici formuláře na podání žádosti k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (můžete si je vyzvednout i osobně přímo v MŠ) a kritéria pro přijetí:

pdfEvidenční list dítěte
pdfPřihláška dítěte k zápisu do MŠ
pdfKritéria pro přijetí dítěte do MŠ

 

Mgr. Lukáš Vlček - ředitel školy

logo bakalari
logo strava

(číslo jídelny: 0896)