Informace k provozu školy od 18. 11. 2020

Vážení zákonní zástupci a žáci,

od 18. listopadu 2020 bude umožněn návrat žáků 1. a 2. ročníků do školy.

Více informací naleznete v dokumentu MŠMT:
pdfInformace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020

Z výše uvedeného manuálu vyplývá, že na ZŠ a MŠ Luká bude od 18. 11. 2020 obnovena přítomnost 1. ročníku, 2. ročníku a 5. ročníku (žáci jsou zařazeni do společné třídy).

Od 18. 11. 2020 bude obnovena činnost školní družiny, avšak pouze pro žáky 1. ročníku (dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy - viz manuál).


Mgr. Lukáš Vlček - ředitel školy
logo bakalari
logo strava

(číslo jídelny: 0896)