Informace týkající se kroužků

Vážení zákonní zástupci a žáci,

rád bych Vám touto cestou přeposlal sdělení paní Mgr. Dagmar Tkáčové - ředitelky DDM Mohelnice:
 
Na základě usnesení Vlády ČR č. 1199 ze dne 20. 11. 2020 sděluji, že činnost všech zájmových kroužků v ZŠ Luká při DDM Magnet Mohelnice bude prozatím pozastavena.
Předpokládáme, že pravidelná činnost všech zájmových kroužků bude obnovena od ledna 2021.
Prosím o předání informací rodičům, že bude vrácena alikvotní částka zápisného za období říjen – prosinec 2020, kdy činnost kroužků neprobíhala.
Zápisné za školní rok 2020/2021 je nutné uhradit nejpozději do 11. 12. 2020.
Zápisné za celý školní rok 2019/2020 musí projít účetnictvím DDM, poté bude alikvotní částka za období 10-12/2020 v lednu 2021 účastníkům vrácena.


Věřím, že od ledna 2021 všechny kroužky zahájí činnost.

Děkuji vám za pochopení a vstřícnost.


Mgr. Dagmar Tkáčová
logo bakalari
logo strava

(číslo jídelny: 0896)