Informace k provozu školy do 10. ledna 2021

Vážení zákonní zástupci a žáci,

v období od 4. ledna do 10. ledna 2021 bude opět omezena osobní přítomnost žáků ZŠ.

Více informací naleznete v dokumentu MŠMT:
pdfInformace k provozu školy do 10. ledna 2021


Z výše uvedeného manuálu vyplývá, že na ZŠ a MŠ Luká bude do 10. 1. 2021 umožněna přítomnost pouze 1. ročníku, 2. ročníku a 5. ročníku (žáci jsou zařazeni do společné třídy).

Žáci ostatních ročníků se budou vzdělávat distančním způsobem dle rozvrhu a pokynů, které obdrží od svých třídních učitelů.

Činnost školní družiny bude poskytována pouze pro žáky 1. ročníku (dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy - viz manuál).


Mgr. Lukáš Vlček - ředitel školy
logo bakalari
logo strava

(číslo jídelny: 0896)