Informace k provozu ZŠ a MŠ Luká od 10. 5. 2021

Vážení zákonní zástupci a žáci,

v návaznosti na novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k omezení provozu ve školách a školských zařízeních ze dne 3. 5. 2021 dochází s účinností od 10. 5. 2021 v organizaci vzdělávání k těmto změnám:

Mateřská škola

- bude otevřena pro všechny děti bez povinnosti testování

 Základní škola

- důležité upozornění!!! - z organizačních důvodů bude prezenční i online výuka na obou stupních ZŠ probíhat

  dle upravených rozvrhů a jednotného časového harmonogramu vyučovacích hodin

- upravené rozvrhy hodin žáci obdrží prostřednictvím třídních učitelů

 

1. stupeň ZŠ - pokračuje v rotační výuce

2. stupeň ZŠ - zahájena rotační výuka dle následujícího rozpisu:

 

10. 5. - 14. 5. (lichý týden)

7. a 8. ročník - prezenční výuka

6. a 9. ročník - distanční výuka

 

17. 5. - 21. 5. (sudý týden)

7. a 8. ročník - distanční výuka

6. a 9. ročník - prezenční výuka

 

Školní družina

- provoz školní družiny zůstává ve stejném režimu jako doposud (dodržování homogenity skupin)

 Školní jídelna

- děti MŠ a žáci účastnící se prezenční výuky mají zajištěn oběd

- žáci účastnící se distanční výuky mohou po domluvě u vedoucí ŠJ odebírat oběd do jídlonosiče

- odstravování žáků bude probíhat za dodržení zvýšených hygienických opatření a dodržení homogenity skupin ve školní jídelně dle upraveného časového harmonogramu

 

Prezenční výuka bude probíhat za dodržení homogenity žáků jedné třídy (skupiny) a za dodržení zvýšených hygienických a protiepidemiologických opatření.

Při vzdělávání nadále platí zákaz zpěvu.

Sportovní činnosti se v rámci školy mohou konat pouze ve venkovních prostorách.

 

Podmínkou účasti žáka na prezenční výuce je testování (podrobnosti viz níže).

pdfInformace pro školy od 10. května 2021

 

Mgr. Lukáš Vlček - ředitel školy

logo bakalari
logo strava

(číslo jídelny: 0896)