Maňáskové divadlo ve školní družině

Dne 26. května 2021 nás ve školní družině navštíví Maňáskové divadlo Sluníčko. Moťková Ilona