Trojboj

Trojboj ve školní družině

V I.oddělení školní družiny proběhl v prvních říjnových dnech Trojboj. Děti si mohly pod vedením paní vychovatelky Vydrželové vyzkoušet netradiční pohybové úkoly a svoji šikovnost. Nejšikovnější děti získaly diplom a sladkou odměnu. Děkujeme všem zúčastněným dětem za jejich snahu a účast... Moťková Ilona

logo bakalari
logo strava

(číslo jídelny: 0896)