Poděkování :-)

Chtěla bych poděkovat všem, kteří přispěli svým výrobkem na prodejní jarmark. Také bych chtěla poděkovat všem žákům a zaměstnancům naší školy, kteří zakoupením jakéhokoliv výrobku přispěli finanční částkou na činnost Záchranné stanice Pateřín. Získaná částka činí 8459Kč. Děkuji. Krásný den Moťková Ilona