Boomwhackers ve školní družině

Dnes 27. 1. 2021 se děti ve školní družině seznámí s perkusním hudebním nástrojem Boomwhackers pod vedením paní učitelky Ivety Pluháčkové ( ZUŠ Konice ). Krásný den vám přeje Moťková Ilona