Informace o provozu MŠ a hygienická opatření v období do konce školního roku 2019/2020

Vážení zákonní zástupci,

na základě Harmonogramu uvolňování opatření v oblasti školství plánujeme otevřít MŠ ke dni 25.5.2020, a proto Vás prosíme:
- Informujte nás nejpozději do 20.5.2020, zda Vaše dítě nastoupí do MŠ.

V případě nástupu dítěte do MŠ, prosíme o podepsání Čestného prohlášení o neexistenci virového onemocnění (viz příloha). Toto prohlášení prosím zašlete na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo jej odevzdáte ve třídě MŠ při nástupu dítěte. Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše a neodevzdá, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy
Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
        - Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
        - Minimalizovat velké shromažďování osob před školou, mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.
        - Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
        - Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

V prostorách mateřské školy
        - Aktivity budou organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.
        - Doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje vždy v roušce a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
        - Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušky v prostorách školy nosit nemusí.
        - Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, hřiště školy.
        - Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
        - Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.

Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření nadále standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.


Děkuji za pochopení a v případě dotazů se na mě neváhejte obrátit.

S pozdravem ředitel školy Mgr. Lukáš Vlček


pdfČestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění
logo bakalari
logo strava

(číslo jídelny: 0896)