Informace k zápisu dětí do MŠ 2021

Zápis dětí do mateřské školy Luká, okres Olomouc proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.

Doba zápisu dětí do mateřské školy se stanovuje od 2.5.2021 do 16.5.2021, a to v souladu se školským zákonem (§ 34 ods.2 ).


Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostníme, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole ( datová schránka, e-mail s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do schránky školy nebo poštou.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání ( tj.žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

          1. do datové schránky školy ID datové schránky: y59me87
          2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem ( nelze jen poslat prostý e-mail !) na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
          3. poštou na adresu ZŠ a MŠ Luká, Luká 4, 783 24, vlevo prosím označte obálku textem ,,ZÁPIS"
          4. osobní podání - do schránky u vchodových dveří školy

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků ( např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

K žádosti o přijetí je nutné doložit:

          - přihlášku dítěte k zápisu do MŠ - (formulář ke stažení níže)

          - prostou kopii rodného listu dítěte

          - doložení řádného očkování dítěte - zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře (viz. evidenční list dítěte ke stažení níže)Zde jsou k dispozici formuláře na podání žádosti k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

 

pdfPřihláška dítěte k zápisu do MŠ

jpgEvidenční list dítěte část 1

jpgEvidenční list dítěte část 2

 

Mgr. Lukáš Vlček - ředitel školy

logo bakalari
logo strava

(číslo jídelny: 0896)