Změna ředitele školy

Změna ředitele školy

Oznamujeme, že novým ředitelem ZŠ a MŠ Luká se na základě konkurzního řízení s platností od 1. 8. 2019 stal Mgr. Lukáš Vlček.