ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023 proběhne na naší škole ve středu 20. dubna 2022 od 13,00 hodin do 16,30 hodin.

Zapsány budou děti, které dovrší do 31. srpna 2022 věk 6 let a rovněž děti s odkladem povinné školní docházky z minulého roku.

Děti, kterým byl pro školní rok 2021/2022 udělen odklad povinné školní docházky o 1 rok, musí požádat o přijetí k základnímu vzdělávání znovu. 

Doklady k zápisu:

Rodný list dítěte
Občanský průkaz zákonného zástupce
Vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Pokud uvažujete o odkladu povinné školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o vyšetření pedagogickou poradnu a to nejlépe v období před zápisem.

Doklady nutné k odkladu povinné školní docházky:

Vyplněnou žádost o odklad povinné školní docházky
Doporučující posouzení školského poradenského zařízení
Doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

 

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023.

 

Mgr. Lukáš Vlček - ředitel školy

logo bakalari
logo strava

(číslo jídelny: 0896)