Informace týkající se přípravy žáků k přijímacím zkouškám na střední školy

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. května 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků ve škole, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.

Tato účast je ze strany žáků dobrovolná. 

Příprava na přijímací zkoušky z předmětů český jazyk a matematika bude na ZŠ a MŠ Luká, okres Olomouc, příspěvkové organizaci, probíhat každý týden, a to do termínu jednotných přijímacích zkoušek, podle následujícího rozpisu:
Pondělí: 7,30 – 12,00
Středa: 7,30 – 12,00
Příprava na přijímací zkoušky bude zahájena dne 11. 5. 2020 v 7,30. 

Žádost o zařazení žáka do této vzdělávací aktivity může zákonný zástupce žáka zaslat e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Přihlášku je rovněž možné vložit do poštovní schránky umístěné u vchodu do budovy školy.

Termín pro doručení přihlášek je 7. 5. 2020.

Podmínkou pro zařazení do vzdělávací skupiny je vyplněné a zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění učiněné na formuláři MŠMT - viz níže. Zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení musí žák nebo jeho zákonný zástupce doručit škole před zahájením účasti žáka na výše zmíněné vzdělávací aktivitě.

Škola povede evidenci o docházce žáků do školy. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, informuje zákonný zástupce školu o důvodu nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.
Před zahájením docházky do vzdělávací skupiny se žáci seznámí s níže uvedenými hygienickými zásadami.

V souladu s pokyny MŠMT se bude pohyb žáků řídit následujícími principy:
Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).


Příchod ke škole, pohyb před školou, vstup do budovy školy

Před školou se žáci nebudou shromažďovat, ale budou průběžně odcházet do šatny a následně do tříd.
Při souběžném příchodu dvou a více žáků do prostoru šaten se budou žáci postupně střídat tak, aby byl vždy dodržen odstup minimálně 2 m.
Žákům je zakázáno shromažďovat se před budovou školy.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Bezprostředně po skončení výuky opustí žáci školu.

V budově školy
Neprodleně po přezutí musí každý žák použít dezinfekci na ruce.
Žáci se mohou pohybovat jen ve vymezených prostorách, navštěvovat jen určené toalety.
Žáci se nesmí stýkat se žáky zařazenými do ostatních skupin.
Při přesunech dodržují žáci odstupy 2 metry vždy, když je to možné, a to jak od ostatních žáků, tak od zaměstnanců školy.

Ve třídě
Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15, každý žák bude sedět sám v lavici. Mezi jednotlivými žáky i mezi žáky a učitelem bude odstup min. 2m.
O použití/nepoužití roušky ve třídě rozhoduje vyučující, a to s ohledem na charakter probíhající aktivity.
Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

pdfČestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění


logo bakalari
logo strava

(číslo jídelny: 0896)