Oznámení o vzdělávacích aktivitách žáků 1. stupně ZŠ

Vážení zákonní zástupci a žáci,

dne 18. 5. 2020 byl ukončen příjem žádostí o zařazení žáků 1. stupně do vzdělávacích skupin. Škola vyhověla všem žádostem, které byly v tomto termínu doručeny.
 
Dle počtu žádostí byli žáci rozděleni do tří vzdělávacích skupin. Podrobnosti o činnosti těchto vzdělávacích skupin obdrží zákonní zástupci od třídních učitelek (vedoucích skupin).

Vzdělávací aktivity budou z organizačních a personálních důvodů probíhat každý den od 7:30 do 11:30 - 12:00 (závisí na složení skupiny a možnosti odstravování ve školní jídelně do příjezdu autobusu směrem na Litovel).

Odpolední část (školní družina) bude poskytována pouze přihlášeným žákům 1. ročníku.

Školní jídelna bude v provozu se zvýšenými nároky na veškerá hygienická opatření. Stravování proběhne v rámci stanovených skupin. Veškeré pokyny k organizaci stravování ve školní jídelně obdrží žáci a třídní učitelky v den nástupu do školy, t.j. 25. 5. 2020.

Důležitá upozornění:

Autobusová doprava bude nadále provozována v tzv. "prázdninovém režimu", tzn., že ranní autobus ("školák") nebude jezdit. Žáci mají možnost přijet dřívějším spojem. V souvisloti s tím bude školní budova otevřena od 6:50. Žáci se po příjezdu zařadí do příslušné skupiny (dle třídní učitelky) před budovou školy.

Upozorňuji všechny zákonné zástupce žáků, aby nezapomněli škole odevzdat (mailem, popř. po dítěti) podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Pokud škola neobdrží od zákonného zástupce, popřípadě od žáka tento podepsaný dokument, nemůže žákovi umožnit osobní účast na vzdělávacích aktivitách.

Pohyb žáků před budovou a v budově školy bude probíhat s ohledem na hygienická a organizační opatření zveřejněná v článku "Vzdělávací aktivity pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020" na webových stránkách školy.




Mgr. Lukáš Vlček - ředitel školy
logo bakalari
logo strava

(číslo jídelny: 0896)