Informace k přítomnosti žáků 2. stupně ZŠ

Vážení žáci a zákonní zástupci,

MŠMT se svým opatřením ze dne 25. 5. 2020 vyjadřuje i k možnosti nástupu žáků 2. stupně do škol, která se zejména týká možnosti realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit.

Tato možnost připadá na období od 8. června do 30. června 2020, přičemž účast žáků je opět dobrovolná. Maximální počet žáků ve třídě je 15.

Nejedná se o obdobný režim vzdělávacích aktivit jako na 1. stupni ZŠ, který byl zahájen dne 25. 5. 2020. 


Obnovení osobní přítomnosti žáků 2. stupně ZŠ bude využito pro tyto účely:

- individuální konzultace žáků s vyučujícími
- procesy vedoucí k ukončení klasifikace za 2. pololetí školního roku 2019/2020
- vedení třídnických hodin a prací
- vrácení učebních materiálů a pomůcek

Tyto aktivity nebudou mít každodenní charakter z důvodu dodržení všech nutných hygienických a organizačních opatření.

Přesný harmonogram a podrobnější informace obdrží žáci od svých třídních učitelů. 


Na obou stupních ZŠ bude nadále probíhat distanční forma vzdělávání
.


Podmínkou pobytu žáka ve škole je odevzdání čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
.

Formulář naleznete zde:

pdfČestné prohálšení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění


Mgr. Lukáš Vlček - ředitel školy
logo bakalari
logo strava

(číslo jídelny: 0896)